My last 10 QSO

www.hrdlog.net

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

YO DX HF Contest 28-29 Αυγούστου 2010

Είναι ένας διαγωνισμός που διοργανώνει η Pουμάνικη Ραδιοερασιτεχνική Ομοσπονδία και συμμετέχουν ραδιοερασιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το Διεθνές Φεστιβάλ της Ρουμανίας με την ονομασία (YO DX HF Contest) πραγματοποιείται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου κάθε χρόνο.
Στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερο τις επαφές μεταξύ τους ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσμο και τους ραδιοερασιτέχνες στη Ρουμανία.
Διαγωνισμός περίοδος: Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, 24 ωρών. Σάββατο 28 Αυγούστου, 1200 UTC - Κυριακή 29 του Αυγούστου, 1200 UTC
Σε δίκτυα και λειτουργίες: 80, 40, 20, 15, 10 m, σύμφωνα με το σχέδιο μπάντα IARU για κάθε χώρα, CW και τηλεφωνία. Επαφές για τα τμήματα της ζώνης που προορίζεται για την κυκλοφορία DX δεν επιτρέπονται.
Κατηγορίες για τους σταθμούς εκτός Ρουμανίας:
Cat. Α - ενιαίο φορέα ενιαία ζώνη (SOSB10, SOSB15, SOSB20, SOSB40, SOSB80)
Cat. Β - ενιαίο φορέα multi band (SOMB)
Cat. Γ - πολυ χειριστή multi band (όχι περισσότερες από δύο επιχειρήσεις) (MOMB)
Διαγωνισμός κλήσης: CQ TEST YO (CW) ή CQ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ YO (τηλέφωνο).
VI. Ανταλλαγής: YO σταθμοί στείλετε: RS (T) + συντομογραφία κομητεία της Ρουμανίας (διψήφιο κωδικό). Μη YO σταθμούς αποστολή: RS (T) + αύξοντα αριθμό (αρχής γενομένης από 001).
Αποτέλεσμα:
QSO με σταθμό YO - 8 σ.
QSO με ένα-YO σταθμό μη έξω ήπειρό - 4 p.
QSO με ένα-YO σταθμό μη εντός της δικής της ηπείρου - 2 p.
QSO με σταθμό στο εσωτερικό της χώρας - 1 σ.
Πολλαπλασιαστής:
Per ζώνη, κάθε διαφορετική χώρα DXCC συν κάθε διαφορετικό νομό YO (δεν έχει σημασία ο τρόπος). YO δεν λογίζεται ως DXCC χώρα πολλαπλασιαστή.
Οι 42 νομούς της Ρουμανίας (από την κλήση-περιοχή) είναι τα εξής:
YO2: AR - CS - HD - TM 4 YO3: BU - IF 2 YO4: BR - CT - GL - TL - VN 5 YO5: AB - BH - BN - CJ - MM - SJ - SM 7 YO6: BV - Βιογραφικό - HR - MS - SB 5 YO7: AG - DJ - GJ - MH - OT - VL 6 YO8: π.Χ. - BT - IS - NT - SV - VS 6 YO9: BZ - CL - DB - GR - IL - PH - TR 7 κομητείες Μέγιστη: 42
Τελικό σκορ: Η τελική βαθμολογία είναι το αποτέλεσμα του συνόλου των σημείων QSO πολλαπλασιάζεται με το σύνολο των πολλαπλασιαστών.
Ειδικοί κανόνες: Οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες ισχύουν:
Μόνο ένας πομπός επιτρέπεται σε ένα χρόνο (ένα μήνυμα για το συγκρότημα).
Ο ελάχιστος χρόνος για να καλέσετε CQ σε ένα συγκρότημα είναι 10 λεπτά. Μια γρήγορη αλλαγή ζώνης, προκειμένου να εργαστεί νέο πολλαπλασιαστή επιτρέπεται - είναι ΟΚ για την εργασία ένα σταθμό και να επιστρέψετε στην κύρια ζώνη.
Μόνο ένα QSO επιτρέπεται με τον ίδιο σταθμό στην ίδια ζώνη (δεν υπάρχει τρόπος κίνησης το θέμα), δηλαδή max. 5 QSOs με τον ίδιο σταθμό στο διαγωνισμό.
Σταυρός QSOs mode δεν επιτρέπονται.
Μόνο οι επίγειοι επαφές είναι έγκυρη.
Όταν η ζώνη ή τον τρόπο τις αλλαγές, αύξων αριθμός έστειλε είναι προοδευτική.
Η χρήση του DX κηλίδων δίχτυα επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες και να ενθαρρύνεται.
Κυρώσεις: Οι κυρώσεις ισχύουν για QSO λάθη (με ανάλυση κλήσεων, η κακή ανταλλαγές), καθώς QSOs οι οποίες δεν εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής ανταποκριτές. Δύο φορές τα σημεία QSO για τις εν λόγω QSOs θα αφαιρεθεί. 10% ή περισσότερο κακό επαφές ή παραβίαση των κανόνων διαγωνισμού έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του συμμετέχοντα από την κατάταξη.
Έκπτωση: Παραβίαση των κανόνων διαγωνισμού, αντιαθλητική συμπεριφορά ή την ανάληψη πίστωσης για την υπερβολική ανεξέλεγκτη QSOs θα θεωρηθεί ικανή αιτία για την έκπτωση. Όλες οι αποφάσεις της επιτροπής διαγωνισμού είναι τελικά.
Συνδεθείτε οδηγίες: Ηλεκτρονική υποβολή log μέσω e-mail, συνιστάται ανεπιφύλακτα. Cabrillo κορμοί συνιστώνται αλλά απλού κειμένου log ASCII, κατά χρονολογική σειρά, θα μπορούσαν επίσης να γίνουν δεκτά. Σε αυτή την περίπτωση απλού κειμένου ASCII περιληπτική κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνονται. Το e-mail που περιέχει το μητρώο θα είναι αυτόματα αναγνωρίζεται από το διακομιστή και νεοεισερχόμενοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία της καταγραφής ελέγχου. Το έγγραφο καταγραφής πρέπει να είναι γραπτή, για κάθε ζώνη και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ημερομηνία - Ώρα UTC - Πρόσκληση - RST Tx - Κωδικός Tx - RST Rx - Κωδικός Rx - πολλαπλασιαστές - Σημεία χωριστά αρχεία για κάθε ζώνη. Ένα φύλλο περίληψη που περιλαμβάνει χρησιμοποιούνται διακριτικό κλήσης, κατηγορία, όλα τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για να υπολογίσετε τον τελικό Μέσος, περιγραφή του εξοπλισμού, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το πλήρες όνομα και διεύθυνση με κεφαλαία και ενυπόγραφη δήλωση ότι αμφισβητεί κανόνες και κανονισμοί για τον ερασιτεχνικό ραδιόφωνο στη χώρα λειτουργίας έχουν όλα παρατηρηθεί πρέπει να συνοδεύει κάθε ημερολόγιο. Εάν δεν υπάρχει κατηγορία (Α, Β ή Γ ) είχε προσδιοριστεί, ο σταθμός θα τεθεί αυτομάτως στην κατηγορία C. Όλες οι καταχωρήσεις καταγραφής πρέπει να φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου δεν αργότερο 30 ημέρες μετά το διαγωνισμό.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Όλες οι γραπτές κορμοί πρέπει να ταχυδρομηθούν στην ακόλουθη διεύθυνση: YO DX HF Contest PO Box 22-50 RO-014780 Βουκουρέστι Ρουμανία Όλα τα ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση E: yodx_contest@hamradio.ro ή: yodxhf@yahoo.com.
Πιστοποιητικά: Ειδικές πιστοποιητικά θα απονεμηθούν στην κορυφή σκόρερ σε κάθε κατηγορία που λειτουργούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

YO DX CONTEST

We would like to invite all the avid contesters to YO DX Contest. The rules have been improved and we hope you will enjoy it.

Rules for YO DX HF CONTEST

I.Sponsors and objective
The contest is sponsored by the Romanian Amateur Radio Federation, with the purpose of improving the Romanian radio amateurs skills, in the context of a world-wide competition.

II.Contest Period
Last full weekend of August:
Saturday 12:00:00 UTC – Sunday 11:59:59 UTC (24 hours)
For 2009: August 29, 12:00:00 – August 30, 11:59:59 UTC



III. Bands and Modes
80 – 10 m, excepting the WARC bands, in the band segments corresponding to the selected traffic mode (CW and SSB).
No QSO are permitted in the band segments reserved to DX traffic. The same station can be worked once in CW and once in SSB, in the appropriate band segments according to the IARU band plan.


IV.Categories
For stations from outside YO:

A. SO-AB-CW-LP

B. SO-AB-CW-HP

C. SO-AB-SSB-LP

D. SO-AB-SSB-HP

E. SO-AB-Mixed-LP

F. SO-AB-Mixed-HP

G. SO-SB-Mixed (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, any power)

H. MOST-AB-Mixed

I. YN (youngster and novice) operators under 16 years of age or with maximum 3 years since the first authorization, proven with a copy of the appropriate documents.

LP – no more than 100 W output / HP – more than 100 W output.


V. Contest exchange
Foreign stations will transmit RS(T) + serial number, starting with 001.
Romanian stations will transmit RS(T) + abbreviation of the district or BU for stations from Bucharest.

VI. Contact Points
Foreign stations:
1 QSO with a Romanian station – 8 points
1 QSO with a station outside the own continent – 4 points
1 QSO with a station from the own continent – 2 points
1 QSO with a station from the own DXCC country – 1 point
Note: Double QSOs (dupes) are not penalized and it is recommended to be kept in the log. Also it is not necessary to be marked in any particular way inside the log.


VII.Multipliers
For the foreign stations (from outside Romania): the DXCC entities + Romania’s districts (only once/band, regardless the traffic mode).
Romania (YO) shall not be counted as a separate multiplier.


VIII.Final score
Total QSO points on all bands X (multiplied by) the sum of multipliers on all bands

IX. General Rules
a) Only one transmitted signal is allowed at any given time, for all categories of participants, regardless the band and the mode.

b) The usage of the DX-Cluster system (packet cluster, web cluster) is allowed, for all categories of participants.

c) Forbidden and penalized with disqualification:

– Self-spotting (posting your own call on the cluster)

– Fake spotting (posting on the cluster using fake call signs)

– Spotting of your call sign by other stations as a result of a prearranged solicitation (by phone, fax, internet, mail, etc.)

d) It is recommended the decent usage of the DX-Cluster system. This means to point out DX stations, new multipliers, propagation openings in challenging bands. It’s not recommended the posting of “favorite” Romanian calls, with the purpose of generating advantages for these stations, to other stations’ disadvantage.

e) The 10-minute rule applies at every change of band or mode, except the cases when a new multiplier is worked.

f) The usage of local or remote Skimmer and/or Skimmer-like technology is forbidden.



X.Instructions for Preparation of Logs

All logs should be submitted in Cabrillo format (even check logs) for helping the final arbitrage of the contest.
The list of the received logs will be periodically published on the web site www.hamradio.ro.
A list with the most popular contest software which support YO DX Contest will be posted together with the contest rules on the official page of FRR.

Other recommendations:
All times must be submitted in UTC (time differences of maximum +/-5 minutes are allowed between correspondents)
The complete controls exchanged during the QSO must be reported
The name of the file must contain the call sign of the participant. The file will have the extension .cbr or .log
The header of the log must contain the category, name and complete address, the association whose member he is (especially for Romanian stations), as well as other specific information (age, if under 16, XYL/YL, etc.). Additionally, if the participant wants to be framed in a specific band, although he worked in multiple bands, this will be specified in the header.
Paper based logs are also accepted. These will be converted in .cbr format by the arbitrators or other volunteers which are not competing for the first positions. The errors which might appear while introducing the data shall not be disputed after publishing the scores.
It is not necessary to provide the points or the final score. This will be done by the verification software.
Double QSOs don’t have to be marked or left out of the log.
Logs must be submitted within 30 days after the contest.
The email address is: yodx-contest@hamradio.ro
The postal address is: FRR, PO Box 22-50, RO-014780 Bucuresti 22, România
For the electronic submission, in the “Subject” line of your email please include your call sign. Participants will receive a confirmation email in maximum 72 hours after the log has been received


XI. Trophies and Awards
For foreign stations:
Participants on 1st, 2nd and 3rd places from each category will receive awards. Depending on our sponsors, special packages will be offered to the 1st place of each category (with respect to chapter IV).
A separate classification will be issued for each country. Depending on the number of participants from each country, awards will be offered:
1-9 participants: 1st place
10-19 participants: also 2nd place
20-29 participants: also 3rd place, etc.
A Top 10/continent classification will be issued. The winner of each continent will be awarded with a plaque (depending on the potential sponsors).
Plaques will be offered (depending on the potential sponsors) to the operator with age under 16 and to the YL/XYL operator with the highest score (only if they submitted the contest log, if the information is contained inside the log and if sponsors for these categories will exist).
Other awards will be offered to participants depending the availability of sponsors.
All foreign stations will receive by e-mail the final scores, together with the contest rules of the YO DX HF Contest for the next year.

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Με λεωφορείο θα εκδράμουν οι ραδιοερασιτέχνες της Ξάνθης στο HamFest της Λάρισας στις 5 Σεπτεμβρίου

Ναι ο Σύλλογος ΤΗΛΕΘΡΑ έχει προχωρίσει τόσο που περίπου 50 ραδιοερασιτέχνες από την Ξάνθη θα εκδράμουν την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στο μεγαλύτερο παζάρι ερασιτεχνικού υλικού που γίνεται στην βόρειο Ελλάδα. Στο λεγόμενο HamFest της Λάρισας. Παράλληλα αυτές τις μέρες υπάρχει προσπάθεια προβολής των γιορτών της Παλιάς Πόλης μέσω των βραχέων κυμάτων. Η ομάδα DX του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών Ξάνθης ΤΗΛΕΘΡΑ, ξεκίνησε την δραστηριότητα στα βραχέα με στόχο την προβολή των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ξάνθη από τις 4 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010 με ραδιοερασιτέχνες μέλη της ΤΗΛΕΘΡΑ που συγκρότησαν την ομάδα DX και δουλεύουν καθημερινά σε όλες τις μπάντες των βραχέων κυμάτων λέγοντας ότι είναι /old city festival of Xanthi 2010!!! Καλούν δε τους συνομιλητές τους να επισκεφτούν την πόλη μας ή να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το διαδίκτυο. (Στην ομάδα που ενεργοποίησε το /old city festival of Xanthi 2010 είναι και ο εκδότης μας Σταύρος Καρυπίδης SV7BVM).

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

SPECIAL EVENT SV7BVM/ old city festival of Xanthi 2010.

SPECIAL EVENT SV7BVM/ old city festival of Xanthi 2010. This special event station, operates on the event of old city festival. 4 August – 12 September 2010. All Xanthis SV7 stations are qualified to operate the /old city festival of Xanthi 2010 on all modes, all bands. QSL for in coming cards is Buro or callbook address. There is a special AWARD for all stations that have contacted /OCF and two SV statios. No QSL cards needed. Just copy the callsign, date, time and mode from your logbook. There is a cost of 15.00 Euros. All awards will be sent direct so, please, check that your address data is correct.
The AWARD manager, Tilemahos SV7FSK will reply and handle all the AWARDs to the postal address of our clubstation:
TILETHRA
P.O. Box 453
GR-67100
Xanthi
Greece

Ξάνθη Γιορτές Παλιάς Πόλης 2010 και ομάδα DX της ΤΗΛΕΘΡΑ

Η ομάδα DX του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών Ξάνθης ΤΗΛΕΘΡΑ ξεκίνησε την δραστηριότητα στα βραχέα με στόχο την προβολή των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ξάνθη από τις 4 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010. Οι ραδιοερασιτέχνες μέλη της ΤΗΛΕΘΡΑ που συγκρότησαν την ομάδα DX δουλεύουν καθημερινά σε όλες τις μπάντες των βραχέων κυμάτων λέγοντας ότι είναι / old city festival of Xanthi 2010!!! Καλούν δε τους συνομιλητές τους να επισκεφτούν την πόλη μας ή να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το διαδίκτυο. Στην ομάδα που ενεργοποίησε το / old city festival of Xanthi 2010 είναι και ο υποφαινόμενος SV7BVM.
Πληροφορίες για τις γιορτές παλιάς πόλης στο http://www.deax.gr/

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

sv7bvm qso a41mo

Field Day 2010 από την ΕΕΡ

Σκοπός του Field Day είναι η επαφή των διαγωνιζομένων με σταθμούς εντός ή εκτός Ελλάδας, σε όλες τις μπάντες από τα 160 m μέχρι και τα 2 m, με τροφοδοσία εκτός δικτύου ΔΕΗ, με απώτερο στόχο την εκπαίδευσή τους στη λειτουργία και το χειρισμό του ραδιοερασιτεχνικού τους σταθμού κάτω από συνθήκες φορητής ή κινητής εγκατάστασης.

Κανονισμοί:
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Ξένοι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να επικοινωνούν με ελληνικούς σταθμούς, για να δίνουν βαθμούς, αλλά δεν μπορούν να διαγωνιστούν. Στόχος είναι η επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους σταθμούς εντός ή εκτός Ελλάδος, σε όλες τις μπάντες από 160 m μέχρι και 2 m (εξαιρούνται οι μπάντες WARC 30,17,12 m), με φορητό ή κινητό ραδιοερασιτεχνικό σταθμό, με τροφοδοσία εκτός δικτύου ΔΕΗ και σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από τη μόνιμη ή εναλλακτική θέση του σταθμού τους.
Ημερομηνίες / Ώρες διεξαγωγής:
HF: Από 1300 GMT του Σαββάτου 04/09/2010 μέχρι 12:59 GMT της Κυριακής 05/09/2010.
VHF: Από 1400 GMT του Σαββάτου 04/09/2010 μέχρι 13:59 GMT της Κυριακής 05/09/2010.

*** Προσοχή να χρησιμοποιούνται μόνο οι προτεινόμενες από την IARU περιοχές για contest σε κάθε μπάντα! ***
Τύποι εκπομπής: HF SSB μόνο (160-10 εκτός WARC)
VHF SSB/CW (144MHz)
Κατηγορίες Συμμετοχής:
Κατηγορία A: Οι μπάντες HF εκτός από τις μπάντες WARCΑ1 Ένας σταθμός - Ένας χειριστής
Α2 Ένας σταθμός - Πολλοί χειριστές

Κατηγορία B: Η μπάντα VHF - 144 MHz ΜΟΝΟ
Β1 Ένας σταθμός - Ένας χειριστής
Β2 Ένας σταθμός - Πολλοί χειριστές
Στην κατηγορία Α μπορούν να πάρουν μέρος μόνο σταθμοί SV.
Στην κατηγορία Β μπορούν να πάρουν μέρος σταθμοί SV και SW.
Κλήση: Κατηγορία Α “CQ FIELD DAY” SSB Κατηγορία Β “CQ CONTEST”Ανταλλαγή:
Κατηγορία Α: RS και αύξων αριθμός QSO.
Κατηγορία Β: RS(T), αύξων αριθμός QSO και QTH Locator.

Βαθμολογία:
Κατηγορία Aα) Βαθμοί: Για QSO με χώρες στην Ευρώπη 2 βαθμοί
Για QSO με χώρες σε άλλη ήπειρο 3 βαθμοί
Για QSO με φορητό / κινητό σταθμό στην Ευρώπη 4 βαθμοί (/P /M)
Για QSO με φορητό / κινητό σταθμό σε άλλη ήπειρο 6 βαθμοί (/P /M)

β) Multiplier: Κάθε επαφή ανά DXCC χώρα ανά μπάντα = 1 multiplier
π.χ. 3 Γερμανικοί σταθμοί σε τρεις μπάντες = 3 multiplier
2 Γερμανικοί σταθμοί στα 15 m = 1 multiplier

Το τελικό σύνολο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των βαθμών επί το σύνολο των multiplier.
Κατηγορία Β
α) Βαθμοί:
Ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στους σταθμούς, που ορίζεται από τα QTH Locator τους (1 βαθμός /1 χιλιόμετρο), π.χ. αν το δικό σας QTH Loc απέχει 450 χλμ από το QTH Loc του ανταποκριτή σας, παίρνετε 450 βαθμούς. (Ο υπολογισμός της απόστασης για όσους δεν χρησιμοποιήσουν το ειδικό πρόγραμμα για το logging σε πραγματικό χρόνο μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων με πρόγραμμα που θα διατίθεται από την Ε.Ε.Ρ.)
β) Multiplier :
Για QSO με διαφορετικές χώρες 1 multiplier. Για κάθε διαφορετικό QTH Locator 1 multiplier π.χ. QSO με τον πρώτο σταθμό SV = 1 multiplier σαν χώρα SV και 1 multiplier σαν QTH Loc. QSO με τον επόμενο σταθμό SV σε νέο QTH Loc = 1 multiplier για το νέο QTH Loc μόνο.

Το τελικό σύνολο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των βαθμών επί το σύνολο των multiplier.


Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής και Αποτελεσμάτων

Δηλώσεις συμμετοχής δεν απαιτούνται. Οι δηλώσεις αποτελεσμάτων γίνονται μέσω των προγραμμάτων Super Duper και Super Duper VHF (η συμβατών πχ Win test), που μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα http://www.ei5di.com και αποκλειστικά σε format CABRILLO όχι ADI. Πρόσφατα το SD για HF απαιτεί registration, όσοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν για ελεύθερη χρήση (έκδοση 2009) μαζί με κατάλληλες οδηγίες στα Ελληνικά, μπορούν να στείλουν e-mail στο raag-hq[at]raag.org η να αποταθούν στην Γραμματεία της Ε.Ε.Ρ.

Την υποβολή των logbook σας μπορείτε να την αποστείλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ε.Ε.Ρ. - Επιτροπή ΔΙΒ, Ταχυδρομική Θυρίδα 3564, 102 10 ΑΘΗΝΑ μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2010, η με e-mail στην διεύθυνση raag-hq[at]raag.org
Έπαθλα:
Στους πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν πλακέτες και διπλώματα.
Στους δεύτερους και τρίτους θα απονεμηθούν διπλώματα.

Το ελέυθερο SUPER DUPER μαζί με Ελληνικές οδηγίες εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ FIELD DAY ΤΗΣ ΕΕΡ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “SUPER DUPER” ΚΑΙ “SUPER DUPER VHF” (η συμβατά π.χ. Win test, Gen Log κ.λ.π.), ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ FILE SERVER ΤΗς Ε.Ε.Ρ. ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (LOGBOOK) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CABRILLO. ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΡ Ή ΣΤΕΙΛΤΕ e-mail, raag-hq[at]raag.org.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου

Αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του Υ.Υ.Μ.Δ. το κείμενο της υπο τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου). Παρακαλούνται οσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μας γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους να τις αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση xanthinews@gmail.com!!!

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου
Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Το νέο σχέδιο κανονισμού εμπεριέχει πλήθος βελτιώσεων και επικαιροποιήσεων όπως η αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος εξετάσεων ώστε να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ενώ παράλληλα ανανεώνεται η εξεταστέα ύλη για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση της σύστασης T/R 61-02 της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT).

Επίσης, εναρμονίζονται πλήρως οι ελληνικές άδειες «κατηγορίας 1» και «κατηγορίας 2» με την άδεια ραδιοερασιτέχνη που προβλέπεται στη σύσταση T/R 61-01 της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων CEPT (CEPT radio amateur license) και με τα ισχύοντα στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της ITU. Επιπλέον, στην «κατηγορία 2» παρέχονται δικαιώματα λειτουργίας σε όλες τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη εκτός των περιοχών συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για την μορσική ραδιοτηλεγραφία (CW). Οι τροποποιήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τα ισχύοντα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καθώς, και για την επίλυση προβλημάτων αναγνώρισης πτυχίων / αδειών και δικαιωμάτων αλλοδαπών ραδιοερασιτεχνών στη χώρα μας, ή την αναγνώριση ελληνικών πτυχίων / αδειών κατά την μετεγκατάσταση ή επίσκεψη Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών σε άλλες χώρες της CEPT.

Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87) σε θέματα αρμοδιότητας περιφερειακών υπηρεσιών και εκδόσεως αδειών και γίνονται απαραίτητες βελτιώσεις και προσαρμογές σε θέματα όπως ειδικά διακριτικά κλήσεως, έκδοση πινάκων αναμεταδοτών επαναληπτών-ραδοφάρων σε νέα βάση κλπ.

Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων ραδιοερασιτεχνών στη διαμόρφωση του υπόψη ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, επ’ ωφελεία της ανάπτυξης και βελτίωσης του ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα μας, οι απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά την διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

HAM FEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Hamfest Θεσσαλονίκης επιστρέφει και φέτος από την TARG την τελευταία Κυριακή της ΔΕΘ στο πρώην Στρατόπεδο Καρατάσου, οδός Λεωφ. Στρατού 126 στην Πολίχνη, με άνετο parking, αναψυκτήριο και εύκολη πρόσβαση από τον περιφερειακό.
Οι φίλοι και συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν μέρος μπορούν να επικοινωνήσουν με το email info@targ.gr και το τηλέφωνο του συλλόγου 6974616010 - 6974616010. Επίσης με τα τηλέφωνα 6945701213 - 6945701213 (SV2BWR) και 6972197981 - 6972197981 (SW4LRJ). Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31 Αυγούστου.

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Contest 1ο Σαββατοκύριακο 7 & 8 Αυγούστου 2010

EUROPEAN HF CHAMPIONSHIP: Είναι ένα Πανευρωπαϊκό Contest στο οποίο συμμετέχουν και μετράνε ΜΟΝΟ Ευρωπαϊκοί Σταθμοί. Είναι «κλειστό» μόνο για τους Ευρωπαίους χειριστές. Το διοργανώνει η Σλοβενία και η διάρκειά του είναι 12ωρη. Από 12:00 UTC έως 23:59 UTC του Σαββάτου 7 Αυγούστου
Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 160m. Εξαιρούνται οι μπάντες WARC, όπως σε όλους τους διαγωνισμούς.
Τα mode λειτουργίας είναι CW και SSB.
Σε αυτό το Contest υπάρχει μόνο η κατηγορία του ενός χειριστή (Single Operator). Δεν επιτρέπετε δηλαδή Multi Operation..
Ανταλλαγή αναφοράς: RS(T)+Το έτος (με 2 αριθμούς) που πήραμε την άδεια λειτουργίας του σταθμού μας.

15ο HamFest Λάρισας 2010

Στην Λάρισα την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010 έχει ήδη ορισθεί το μεγάλο ραντεβού για όλους τους φίλους ραδιοερασιτέχνες από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας διοργανώνει το 15ο HamFest στην Σκεπαστή Αγορά από τις 06:30 έως 16:00 σε έναν χώρο με τεράστιο πάρκινγκ, εύκολη πρόσβαση από τον περιφερειακό δρόμο Λάρισας - Τρικάλων και με αναψυκτήριο για φαγητό, ποτό, καφέ.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας περιμένουμε όλους εκεί για να συναντηθούμε και να τα πούμε από κοντά. (Ομάδα της ΤΗΛΕΘΡΑ θα είναι στο HamFest).

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Στεφανιαία εκτίναξη μάζας από τον Ήλιο (CME), ετοιμάστε τις κεραίες σας !!!

Μια τεράστια έκρηξη υπερκαυτού πλάσματος σχεδόν σε όλη τη μεριά του Ήλιου που βλέπει προς τη Γη, επικεντρωμένη στο Ηλιακό Σημείο 1092 - ένα τεράστιο ηλιακό “σπυρί” τόσο μεγάλο που φαίνεται ακόμα και χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου - στέλνει τεράστιες ποσότητες ηλιακού πλάσματος κατευθείαν προς τη Γη.
Είναι η πρώτη μεγάλη έκρηξη προς τη μεριά της Γης εδώ και αρκετό καιρό και αναμένεται να φτάσει στη Γη αύριο, δημιουργώντας μια γεωμαγνητική καταιγίδα που θα επηρεάσει τις επικοινωνίες και τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ενώ μπορεί να δούμε το φαινόμενο του Σέλαος ακόμα και σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που κανονικά είναι πολύ νότια για να παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτό.
Χωρίς το μαγνητικό πεδίο της Γης, η έκρηξη αυτή ραδιενέργειας θα είχε πιθανώς εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Η τελευταία κορύφωση στη δραστηριότητα του Ήλιου ήταν το 2001 και από τότε ο Ήλιος ήταν ασυνήθιστα ήσυχος, χωρίς να ακολουθεί τον συνηθισμένο 11ετή κύκλο του κορύφωσης.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η έκρηξη μπορεί να είναι η αρχή της επερχόμενης αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας
Ετοιμάστε τις κεραίες σας γιατί από αύριο Πέμπτη και πιθανότατα για όλο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε… διάδοση!!!