My last 10 QSO

www.hrdlog.net

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Το πρώτο EPC Ukraine DX Contest (EPC-UKR-DX) στις 4 και 5 Δεκεμβίρου 2010

Dear Fellow PSK Contester,
The Ukrainian Section of the European PSK Club has the honour to invite radio amateurs from all over the world to participate inthe 1st EPC Ukraine DX Contest (EPC-UKR-DX). The contest will be held from 20:00 UTC on Saturday, 4th December until 19:59 UTC on Sunday, 5th December, 2010. This is strictly BPSK63 contest, no other modes are allowed. The output power shall not exceed 100 watts in all categories. Category SOAB-24, SOAB-12, SOLF, SOHF, MOST. Contest call for all participants is «CQ EPCUR TEST». Ukrainian stations should send RSQ plus conventional code of the Ukrainian Administrative Region. Example - 599 UR25. Other stations should send signal report plus QSO number, starting 001. Example – 599 001. Stations in the same DXCC Country are worth 1 point.Stations on the same continent but different DXCC Countries are worth 2 point.Stations on different continents are worth 5 points.Contacts with Ukrainian stations are worth 10 points.The rules and other information can be found at the contest website in English, on Russian and on Spanish. You should send your log via E-mail: contest@ut7fp.kiev.ua.
Using MixW in this Contest. The new set of files for the MixW data mode software makes your particiapation in the EPC Ukraine DX Contest most enjoyable. You can download this set of files at StatsEPCUKR.zip.
After the deadline all logs will be published as UBN reports.
All the very best and 73!
UT7FP Victor
EPC Ukraine DX Contest Committeeepc-ukraina.ucoz.com

Contest Log Checker Softwarehttp://www.contestlogchecker.com/

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Νοεμβρίου

CQ Worldwide DX Contest, CW
Αυτό είναι το ΜΕΓΑΛΟ Contest των Contest, διότι πρέπει να αντέξετε 48 ολόκληρες ώρες, εάν θέλετε να λάβετε σοβαρά μέρος. Ένα από τα κορυφαία Παγκόσμια Contest, και είναι το δεύτερο κατά σειρά από τα Contest που μετράνε για τους «Ολυμπιακούς Αγώνες» των Ραδιοερασιτεχνών, το WRTC οι οποίοι θα γίνουν το 2014 στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Νέα Αγγλία (New England).
Είναι International Contest. Δηλαδή, όλοι δουλεύουν όλους
Διάρκεια: Από 0000Z, 27 Νοε. έως 2359Z, 28 Νοε. 2010
Mode: CW
Bands: 160, 80, 40, 20, 15, 10m
Κατηγορίες:
Ένας χειριστής (Single Op) σε μία μπάντα ή σε όλες τις μπάντες (QRP ή Low ή High Power), χωρίς βοήθεια πχ internet, cluster, packet, skimmer
Ένας χειριστής (Single Op) σε μία μπάντα ή σε όλες τις μπάντες (QRP ή Low ή High Power), με βοήθεια. Internet, cluster, packet, skimmer
Πολλοί χειριστές (Multi-Operator) Μόνο σε όλες τις μπάντες.
α. Με ένα Π/Δ, (Single Transmitter, MS), με μόνο ένα σήμα στον αέρα. Επιτρέπεται η χρήση και δεύτερου σταθμού για να κάνει ΜΟΝΟ πολλαπλασιαστές (multiplier). Ο δεύτερος σταθμός απαγορεύεται να κάνει CQ. Σε περίπτωση QSO που δεν είναι multiplier, υποχρεωτικά παραμένει στην ίδια μπάντα για 10 λεπτά. Διαφορετικά θα πάει στην κατηγορία του Μ2.
β. Με δύο Π/Δ, (Two Transmitters, M2), με δύο σήματα στον αέρα. Και οι δύο σταθμοί δουλεύουν κανονικά αλλά διατηρούν διαφορετικό ημερολόγιο. Στην αποστολή των ημερολογίων σε Cabrillo format, πρέπει να φαίνεται ποιος σταθμός έκανε ποια QSO. Κάθε σταθμός έχει το δικαίωμα 8 αλλαγών μπάντας εντός μιας ωρολογιακής ώρας.
γ. Με πολλούς Π/Δ, (Multi-Transmitter, MM): Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό χρήσης των Π/Δ
δ. Xtreme Contesting, Είναι καινούρια ειδική κατηγορία. Λεπτομέρειες για αυτή την κατηγορία στο Link: http://www.cqww.com/CQ_WW_Xtreme_Rules.pdf
ε. Ομαδική κατηγορία (Team Contesting). Σε αυτή την κατηγορία, 5 ραδιοερασιτέχνες που μετέχουν στην κατηγορία ένας χειριστής, (Single Op) ενώνουν τα ημερολόγια τους και τα καταθέτουν για έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία τους σαν ένας χειριστής (Single Op).
Ισχύς: High Power: 1500 watts ή την νόμιμη επιτρεπόμενη ανά χώρα ισχύ.
Low Power: 100 watts και QRP: 5 watts
Ανταλλαγή αναφοράς: Δίνουμε RS + ζώνη CQ(20 για την Ελλάδα). Ο κάθε σταθμός δουλεύεται μια φορά ανά μπάντα.
Πολλαπλασιαστές(Multipliers):
Υπάρχουν δύο(2) multipliers. Ένα για κάθε ζώνη και ένα για κάθε χώρα DXCC ανά μπάντα. Με τη χώρα μας, μπορούμε να κάνουμε επαφή για το multiplier της χώρας μας και της ζώνης. Δεν παίρνουμε πόντους.
Βαθμολογία: Ένας (1) πόντος για κάθε QSO με σταθμό στην ίδια Ήπειρο.
Τρεις (3) πόντοι για κάθε QSO με χώρα από άλλη Ήπειρο.
Μηδέν (0) πόντοι για QSO με την χώρα μας η οποία μετράει μόνο σαν multiplier.
Σκόρ: Το σύνολο των QSO πόντων x το σύνολο των multiplier.
Αποστολή ημερολογίων: E-mail logs to cw[at]cqww[dot]com το αργότερο την 21η Δεκεμβρίου 2010.
Τα χειρόγραφα ημερολόγια (εάν υπάρχουν) τα στέλνουμε στην διεύθυνση:
CQWW CW
CQ Magazine
25 Newbridge Road
Hicksville, NY 11801
USA

Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link
http://www.cqww.com/rules/CQWW-Rules-2010.pdfhttp://www.cqww.com/CQ_WW_Xtreme_Rules.pdf

Αναλυτικά για τον διαγωνισμό

CQ WW DX 2010 Contest
Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010
CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010
Έναρξη: Σάββατο 00:00 UTC και λήξη: Κυριακή 2400 UTC
I. ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του διαγωνισμού είναι ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ανά τον κόσμο να επικοινωνήσει με όσο το δυνατόν περισσότερους ραδιοερασιτέχνες σε όσες περισσότερες ζώνες και ραδιοχώρες είναι δυνατόν.
II. ΜΠΑΝΤΕΣ
Μόνο οι περιοχές συχνοτήτων των 1,8 3,5 7 14 21 και 28 Μεγακύκλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι μπάντες των 160μ, 30, 17 και 12μ δεν επιτρέπονται.
III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (πρέπει να επιλεγεί μόνο μία):
Γενικοί κανόνες για όλες τις κατηγορίες:
1. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να δουλεύουν εντός των ορίων της κατηγορίας που επέλεξαν, όταν κάνουν οτιδήποτε που θα επηρέαζε το σκορ τους.
2. Όλοι οι συμμετέχοντες σε κατηγορίες μεγάλης ισχύος δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 1500 W ή το όριο ισχύος που υπάρχει στη χώρα τους αν είναι μικρότερο, σε οποιαδήποτε μπάντα.
3. Όλοι οι πομποί και οι δέκτες πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα σ’ ένα κύκλο διαμέτρου 500 μέτρων ή μέσα στα όρια ιδιοκτησίας του κατόχου της αδείας του σταθμού, όποιο είναι μεγαλύτερο.
4. Όλες οι κεραίες πρέπει να είναι με φυσικό τρόπο συνδεδεμένες στους πομποδέκτες που θα χρησιμοποιηθούν από τον διαγωνιζόμενο.
5. Μόνο το διακριτικό αυτού που συμμετέχει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει το σκορ του κάθε συμμετέχοντα.
6. Διαφορετικό διακριτικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε ξεχωριστή συμμετοχή.
7. Η θέση ενός απομακρυσμένου σταθμού καθορίζεται από τη φυσική θέση των πομποδεκτών και των κεραιών. Ένας ελεγχόμενος από μακριά σταθμός πρέπει να τηρεί όλους τους περιορισμούς της κατηγορίας του όπως περιγράφονται στον κανόνα ΙΙΙ.
8. Ένας διαγωνιζόμενος, ιδιαίτερα αν το σκορ του υπάρχει πιθανότατα να είναι ανάμεσα στα πρώτα στην κατηγορία του, πρέπει να συμφωνήσει να δεχτεί τυχόν επίσκεψη, οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, από έναν παρατηρητή της επιτροπής που διευθύνει το διαγωνισμό CQ WW. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν ανταποκριθεί ή δεν επιτρέψει στον παρατηρητή μας, την πλήρη πρόσβαση στο QTH του, θα τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τα βραβεία τα επόμενα 3 χρόνια.
A. Κατηγορίες SINGLE OPERATOR
Κατηγορίες Ενός Χειριστή χωρίς βοήθεια:
Σε όλες τις κατηγορίες ενός χειριστή, μόνο ένα άτομο (ο χειριστής) μπορεί να συμβάλει στο τελικό σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε βοήθεια για την επίτευξη ενός QSO (περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε αυτή τη βοήθεια:
Packet, τοπικό ή απομακρυσμένο Skimmer ή γενικότερα τεχνολογία τύπου Skimmer, ιστοσελίδες στο Internet) ανακατατάσσει το συμμετέχοντα στην κατηγορία Single Operator Assisted (Ενός Υποβοηθούμενου Χειριστή).
1. Single Operator High (SO High) – Ένας χειριστής με μεγάλη ισχύ:
Ένα άτομο. Ένα σήμα τη φορά. Οποιαδήποτε βοήθεια για την επίτευξη QSO δεν επιτρέπεται. Το να σποτάρεις τον εαυτό σου στα κλάστερ ή να ζητάς από άλλους να σε σποτάρουν δεν επιτρέπεται. Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500W ή την επιτρεπόμενη ισχύ της χώρας του συμμετέχοντα αν είναι χαμηλότερη.
2. Single Operator Low (SO Low) All Band ή Single Band
Ένας χειριστής με χαμηλή ισχύ (όλες οι μπάντες ή σε μία μπάντα): Ένα άτομο. Ένα σήμα τη φορά. Οποιαδήποτε βοήθεια για την επίτευξη QSO δεν επιτρέπεται. Το να σποτάρεις τον εαυτό σου στα κλάστερ ή να ζητάς από άλλους να σε σποτάρουν δεν επιτρέπεται. Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100W.
3. Single Operator QRP (SO QRP) All Band ή Single Band
Ένας χειριστής με πολύ χαμηλή ισχύ (όλες οι μπάντες ή σε μία μπάντα):
Ένα άτομο. Ένα σήμα τη φορά. Οποιαδήποτε βοήθεια για την επίτευξη QSO δεν επιτρέπεται. Το να σποτάρεις τον εαυτό σου στα κλάστερ ή να ζητάς από άλλους να σε σποτάρουν δεν επιτρέπεται. Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5W.
4. Single Operator Assisted (SOA) All Band ή Single Band
Ένας υποβοηθούμενος χειριστής ισχύ (όλες οι μπάντες ή σε μία μπάντα):
Ένα άτομο. Ένα σήμα τη φορά. Η χρήση βοήθειας για την επισήμανση ενός QSO (αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σ’ αυτά: cluster, skimmer τοπικό ή απομακρυσμένο ή και παρόμοια τεχνολογία, ίντερνετ) επιτρέπεται. Το να σποτάρεις τον εαυτό σου στα κλάστερ ή να ζητάς από άλλους να σε σποτάρουν δεν επιτρέπεται. Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500W
B. MULTI OPERATOR (μόνο All Bands)
Πολλοί χειριστές (μόνο κατηγορία για όλες τις μπάντες):
1. Single-Transmitter (MS)
Ένας πομποδέκτης.
Μόνο ένας πομποδέκτης και μία μπάντα επιτρέπεται σε κάθε περίοδο 10 λεπτών. ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Ένας και μόνο ένας άλλος πομποδέκτης σε άλλη μπάντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του δεκαλέπτου, εάν και εφόσον ο σταθμός που θα δουλευτεί είναι πολλαπλασιαστής (multiplier). Η κάθε δεκάλεπτη περίοδος αρχίζει με το πρώτο QSO που θα καταχωρηθεί σε κάθε μπάντα. Ο σταθμός για τους πολλαπλασιαστές (σταθμός multiplier) δεν μπορεί να καλέσει CQ. Τα ημερολόγια επαφών που δε θα τηρούν τον κανόνα των 10 λεπτών, θα αλλάξουν κατηγορία σε M2. Εάν χρησιμοποιείται ηλεκτρονική καταχώρηση των επαφών, πρέπει στο αρχείο Cabrillo να σημειώνεται ο πομποδέκτης (o running σαν A και ο multiplier σαν B) που έκανε το κάθε QSO.
2. Two-Transmitter (M2)
Δύο πομποδέκτες.
Επιτρέπεται ένας μέγιστος αριθμός δύο εκπεμπόμενων σημάτων ανά πάσα στιγμή, το καθένα σε διαφορετική μπάντα. Και οι δύο πομποδέκτες μπορούν να δουλεύουν οποιοδήποτε σταθμό. Ένας σταθμός μπορεί να δουλευτεί μια φορά ανά μπάντα, ανεξάρτητα ποιος πομποδέκτης χρησιμοποιήθηκε. Καθένας από τους δύο πομποδέκτες πρέπει να κρατάει το δικό του ημερολόγιο επαφών για όλο το διαγωνισμό ή αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο, το αρχείο Cabrillo πρέπει να δείχνει ποιος πομποδέκτης έκανε την κάθε επαφή. Καθένας από τους δύο πομποδέκτες μπορεί να κάνει το πολύ 8 αλλαγές μπάντας κάθε ωρολογιακή ώρα (από 00 έως το 59ο λεπτό).
3. Multi-Transmitter (MM)
Πολλοί σταθμοί με Πολλούς χειριστές.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό πομποδεκτών που θα χρησιμοποιηθούν αρκεί να υπάρχει ένα σήμα και γενικότερα ένας πομποδέκτης που θα τρέχει σε κάθε μπάντα.
C. Xtreme Contesting
Διαγωνισμός πέρα από τα όρια Η κατηγορία αυτή υπάρχει για να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο διαγωνισμό. Για να δείτε τους κανονισμούς πηγαίνετε μετά το τέλος αυτών των κανονισμών.
D. Team Contesting
Διαγωνισμός με ομάδες
Μια ομάδα αποτελείται από οποιουσδήποτε 5 χειριστές, που θα συμμετάσχουν στην κατηγορία ενός χειριστή. Κάθε άτομο μπορεί να ανήκει σε μία μόνο ομάδα ανά mode. Η συμμετοχή σε μία ομάδα δεν αποκλείει την υποβολή του σκορ και για λογαριασμό ενός συλλόγου-club. Το σκορ της ομάδας ισούται με το άθροισμα των σκορ των μελών. Οι ομάδες για το cw και το ssb είναι εντελώς ξεχωριστές. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέλος μιας ομάδας ssb μπορεί να ανήκει σε μια άλλη ομάδα cw. Ο κατάλογος με τα άτομα που απαρτίζουν μια ομάδα πρέπει να φτάσει στα κεντρικά γραφεία του CQ, πριν αρχίσει ο διαγωνισμός. Στείλτε email στο teams @ cqww . com ή γράμμα στη διεύθυνση Team Contest, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801 USA ή fax στο 516-681-2926.
Βραβεία θα δοθούν στις κορυφαίες ομάδες σε κάθε Mode.
IV. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ – ΤΙ ΔΙΝΟΥΜΕ
Στη φωνή SSB δίνουμε την αναφορά RS συν τη ζώνη μας (πχ εμείς οι Έλληνες δίνουμε, 59 20).
Στο CW δίνουμε την αναφορά RST συν τη ζώνη μας (πχ εμείς οι Έλληνες δίνουμε., 599 20).
V. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ (MULTIPLIERS).
Υπάρχουν δύο τύποι πολλαπλασιαστών.
1. Ένας πολλαπλασιαστής για επαφή με κάθε διαφορετική ζώνη σε κάθε μπάντα.
2. Ένας πολλαπλασιαστής για επαφή με κάθε διαφορετική ραδιοχώρα σε κάθε μπάντα. Ένας σταθμός μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους σταθμούς από την ίδια ραδιοχώρα με αυτόν για να πάρει τον πολλαπλασιαστή της ζώνης και τη ραδιοχώρας. Ο χάρτης των ζωνών CQ, η λίστα του DXCC, η λίστα του WAE, και τα όρια του WAC είναι δεδομένα. Οι σταθμοί σε πλοία (Maritime mobile) μετράνε μόνο για τον πολλαπλασιαστή της ζώνης.
VI. ΠΟΝΤΟΙ:
1. Οι επαφές μεταξύ σταθμών σε διαφορετική ήπειρο αξίζουν τρεις (3) πόντους.
2. Οι επαφές μεταξύ σταθμών στην ίδια ήπειρο αλλά σε διαφορετικές ραδιοχώρες, αξίζουν ένα (1) πόντο. Εξαίρεση: Μόνο για τους σταθμούς από τη Βόρεια Αμερική, οι επαφές μεταξύ σταθμών μέσα στα όρια της Βορείου Αμερικής μετράνε 2 πόντους.
3. Οι επαφές μεταξύ σταθμών στην ίδια ραδιοχώρα επιτρέπονται για να πάρει κάποιος τη ζώνη ή τη ραδιοχώρα αλλά μετράνε μηδέν (0) πόντους.
VII. ΣΚΟΡ
Για όλους τους σταθμούς: Το τελικό σκορ του κάθε σταθμού είναι το γινόμενο, του αθροίσματος των πόντων, με το άθροισμα των πολλαπλασιαστών (αριθμός ραδιοχωρών και ζωνών). Παράδειγμα: 1000 πόντοι από qso x 100 πολλαπλασιαστές (30 ζώνες + 70 ραδιοχώρες) = 100.000 πόντους (τελικό σκορ).
VIII.ΒΡΑΒΕΙΑ
Θα δοθούν βραβεία σε καθέναν που θα τερματίσει πρώτος σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου ΙΙΙ, σε κάθε ραδιοχώρα και σε κάθε περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Ιαπωνίας (οι περιοχές ξεχωρίζουν ανάλογα με τον αριθμό στο διακριτικό καθενός).
Όλα τα σκορ θα δημοσιευθούν. Για να μπορεί κάποιος να κερδίσει ένα βραβείο στην κατηγορία του Ενός Χειριστή (Single Operator), πρέπει να δείξει μια δραστηριότητα τουλάχιστον 12 ωρών. Οι σταθμοί με πολλούς χειριστές ανάλογα πρέπει είναι στον αέρα τουλάχιστον 24 ώρες. Ένας σταθμός που θα συμμετέχει σε μία μόνο μπάντα, μπορεί να διεκδικήσει βραβείο μόνο γι’ αυτή τη μπάντα. Αν ένα ημερολόγιο περιέχει επαφές σε περισσότερες μπάντες θα κριθεί σαν συμμετοχή στην κατηγορία «όλες οι μπάντες» εκτός και αν καθορίζεται στην επικεφαλίδα του Cabrillo διαφορετικά. Σε κάποιες ραδιοχώρες ή σε κάποιες περιοχές που θα κριθεί από την επιτροπή, μπορεί να απονεμηθεί βραβείο και για τη 2η και 3η θέση.
IX. ΠΛΑΚΕΤΕΣ
Πλακέτες απονέμονται σε αναγνώριση μιας κορυφαίας απόδοσης σε διάφορες κατηγορίες. Συνήθως το κόστος καλύπτουν διάφοροι χορηγοί και οργανισμοί. Για να δείτε την τρέχουσα λίστα πλακετών και χορηγών ή για να μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε χορηγός, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του περιοδικού CQ:
http :/ / www . cq - amateur - radio . com / cqwwhome . htm l.
Ένας σταθμός που θα κερδίσει μια πλακέτα, δεν λογαριάζεται για βραβείο σε μια υποκατηγορία. Το βραβείο δίνεται σ’ αυτή την περίπτωση στον επόμενο. Για παράδειγμα αν κάποιος βγει πρώτος στην Ελλάδα και πρώτος στον κόσμο, και πάρει πλακέτα για την παγκόσμια πρωτιά δε θα πάρει για την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Την πρώτη θέση στην Ελλάδα θα την πάρει ο επόμενος (δεύτερος) Έλληνας.
X. ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
1. Όταν λέμε συλλόγους εννοούμε τοπικούς συλλόγους και όχι Εθνικούς οργανισμούς (π.χ. ΕΕΡ, ARRL, κλπ).
2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου και να συμμετέχουν στο διαγωνισμό από τοποθεσία εντός ακτίνας 275 χλμ από την έδρα του συλλόγου (εκτός εάν πρόκειται για DXpeditions που διοργανώνονται ειδικά για το διαγωνισμό). Σε περίπτωση που μόνο κάποιοι από το σύλλογο συμμετέχουν σε μια τέτοια DXpedition, το σκορ του συλλόγου επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό των μελών του συλλόγου στη DXpedition.
3. Για να μπει στον κατάλογο ένας σύλλογος πρέπει να λάβουμε τουλάχιστον 3 ημερολόγια επαφών από αυτό το σύλλογο, και παράλληλα ένας αξιωματούχος του συλλόγου να υποβάλλει μια λίστα των συμμετεχόντων μελών στον διευθυντή του διαγωνισμού και για το SSB και για το CW.
XI. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΦΩΝ (Log):
1. Όλες οι ώρες πρέπει να είναι σε UTC.
2. Το ημερολόγιο επαφών πρέπει να περιέχει ότι λάβαμε και ότι στείλαμε και όχι ότι θα έπρεπε να λάβουμε.
3. Υποδείξατε τη ζώνη και τη ραδιοχώρα που είναι πολλαπλασιαστές, μόνο την πρώτη φορά που τους δουλέψατε σε κάθε μπάντα.
4. Υποβολή Ηλεκτρονικού Ημερολογίου επαφών: Προτιμούμε το ημερολόγιό σας να σταλεί ηλεκτρονικά. Η Επιτροπή μάλιστα απαιτεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο για κάθε συμμετοχή με υψηλό σκορ. Υποβάλλοντας το ημερολόγιό σας στο CQ WW Contest, συμφωνείτε ότι θα μπορεί πλέον να το δει ο καθένας. Εάν είναι δυνατόν, θα εκτιμούσαμε να αναγράφεται η ακριβής συχνότητα στο ημερολόγιό σας.
Τι απαιτείται να περιέχει το E-mail που θα στείλετε: Παρακαλούμε το ημερολόγιο επαφών που θα υποβάλλετε, να είναι τύπου Cabrillo. Όλα τα μεγάλα προγράμματα για διαγωνισμούς, υποστηρίζουν αυτό τον τύπο αρχείου. Σιγουρευτείτε ότι γράψατε το διακριτικό σας και το mode στο θέμα (Subject) του email ου θα στείλετε. Το email σας αναγνωρίζεται αυτόματα από τον υπολογιστή και λαμβάνεται απάντηση. Επίσης έχετε υπ’ όψιν ότι αρκετά αργότερα, θα λάβετε ένα email με έναν προσωπικό κωδικό. Η ηλεκτρονική υποβολή υποδηλώνει ότι συμφωνείτε με την τήρηση όλων των κανόνων και κανονισμών του ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα σας. Στείλτε τα ημερολόγια επαφών σας για το SSB στο ssb @ cqww . com και για το CW στο cw @ cqww . com
5. Υποβολή ημερολογίου επαφών σε χαρτί: Για ημερολόγια γραμμένα στο χέρι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό χαρτί για κάθε μπάντα. Κάθε χαρτί πρέπει να συνοδεύεται από ένα ακόμη χαρτί περίληψης που θα δείχνει όλες τις πληροφορίες για το σκορ, την κατηγορία συμμετοχής, το όνομα του διαγωνιζόμενου και τη διεύθυνσή του με κεφαλαία γράμματα. Δείγματα για το πώς πρέπει να συμπληρωθούν καθώς και χάρτες με τις ζώνες μπορείτε να βρείτε στο περιοδικό CQ. Χρειάζεται να στείλετε ένα μεγάλο φάκελο με γραμμένη τη διεύθυνσή σας, μαζί με ικανό αριθμό IRC, στη διεύθυνση του περιοδικού και θα σας σταλεί το σχετικό υλικό. Αν δεν έχετε τις επίσημες φόρμες, φτιάξτε τις δικές σας, γράφοντας 80 επαφές σε κάθε σελίδα Α4. Όλα τα ημερολόγια σε χαρτί πρέπει να συνοδεύονται και από φύλλα διασταύρωσης (μια αλφαβητική λίστα των διακριτικών που δουλεύτηκαν) για κάθε μπάντα που πραγματοποιήσατε πάνω από 200 επαφές.
6. Κακές επαφές: Η κακή επαφή (αν ο άλλος δε σ’ έχει στο ημερολόγιό του) σβήνεται και επιπλέον επιφέρει τιμωρία με αφαίρεση των πόντων τριών ισοδύναμων επαφών.
7. Οι σταθμοί QRPp, καθώς και οι χαμηλής ισχύος (Low power) πρέπει να υποδεικνύουν με σαφήνεια την κατηγορία τους στα φύλλα περίληψης και να δηλώνουν την πραγματική μέγιστη ισχύ που χρησιμοποιήθηκε, επισυνάπτοντας σχετική υπογεγραμμένη δήλωση.
XII. ΑΠΟΒΟΛΗ
ΚΙΤΡΙΝΗ κάρτα: Όποιος δεχτεί κίτρινη κάρτα δεν είναι επιλέξιμος για βραβείο στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή ή ο διαγωνιζόμενος που πήρε κίτρινη κάρτα, θα αναφέρεται στο τέλος των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων.
Δύο ΚΙΤΡΙΝΕΣ κάρτες: Η συμμετοχή ή ο χειριστής που θα λάβει δύο κίτρινες κάρτες σε τρία CQ WW contests θα είναι ΜΗ επιλέξιμος για βραβείο σε οποιοδήποτε διαγωνισμό του περιοδικού CQ, για μια περίοδο δύο ετών, αρχίζοντας από την ημερομηνία δημοσίευσης της δεύτερης παράβασης στο περιοδικό CQ. Αν ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει σε μια κατηγορία πολλών χειριστών, όλοι οι συμμετέχοντες επηρεάζονται.
ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα: Όποιος δεχτεί κόκκινη κάρτα δεν είναι επιλέξιμος για βραβείο στο διαγωνισμό. Όποιος πάρει κόκκινη κάρτα θα αναφέρεται στο τέλος των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων. Επίσης δε θα μπορεί να κερδίσει βραβείο σε όλους τους διαγωνισμούς του CQ, για περίοδο ενός έτους, αρχίζοντας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παράβασης στο CQ.
Δύο ΚΟΚΚΙΝΕΣ κάρτες: Συμμετοχή ή χειριστής που θα πάρει δύο κόκκινες κάρτες σε διάστημα πέντε ετών σε CQ WW contests, δε θα μπορεί να κερδίσει βραβείο σε κανένα διαγωνισμό του CQ για περίοδο τριών ετών, αρχίζοντας από το μήνα δημοσίευσης της δεύτερης παράβασης στο περιοδικό CQ. Αν ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει σε μια κατηγορία πολλών χειριστών, όλοι οι συμμετέχοντες επηρεάζονται.
1. Η επιτροπή του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι δε συμφωνεί με τους κανονισμούς.
2. Παράβαση των κανόνων του διαγωνισμού μπορεί να αποφέρει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, ανάλογα με την κρίση της επιτροπής του CQ WW.
3. Επίσης τυχόν αντιαθλητική συμπεριφορά τιμωρείται με κόκκινη ή κίτρινη κάρτα. Αντιαθλητική συμπεριφορά θεωρείται (χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά) η χρήση μη ραδιοερασιτεχνικών μέσων , όπως τηλέφωνα, ίντερνετ, μηνύματα, chats,VoIP, ή η χρήση του κλάστερ για να κανονίσεις, να δώσεις ραντεβού ή να επιβεβαιώσεις μια επαφή, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
4. Είναι στην ευχέρεια της επιτροπής να τιμωρήσει κάποιον με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα για πόντους από πολλά μη επαληθεύσιμα qso ή μη επαληθεύσιμους πολλαπλασιαστές.
5. Ένας συμμετέχων είναι ελεύθερος να αποσύρει το ημερολόγιο που υπέβαλλε, για οποιαδήποτε λόγο, πριν λάβει όμως κάποιο επίσημο γράμμα από την επιτροπή. Το ημερολόγιο τότε θα μπορεί να κρατηθεί ανάλογα με την αίτηση του συμμετέχοντα. Αν ο συμμετέχων, αφού λάβει γράμμα από την επιτροπή, διαλέξει να αποσύρει το ημερολόγιό του, το διακριτικό του θα γραφεί στο τέλος της λίστας των αποτελεσμάτων και το ημερολόγιό του θα φαίνεται ως αποσυρμένο.
6. Υποβάλλοντας κάποιος ένα ημερολόγιο επαφών στην επιτροπή, αποδέχεται ότι η χορήγηση κίτρινων και κόκκινων καρτών και οι όποιες άλλες αποφάσεις της επιτροπής είναι επίσημες και τελικές.
XIII.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
1. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν τα ημερολόγιά τους όχι αργότερα από την 21η Νοεμβρίου 2010 για το SSB και όχι αργότερα της 21ης Δεκεμβρίου του 2010 για το CW.
2. Μια παράταση ενός μηνός μπορεί να δοθεί αν το ζητήσετε με αίτησή σας στο email questions @ cqww . com . Η χορηγηθείσα παράταση, η οποία για να ισχύει, πρέπει να επιβεβαιωθεί από το διευθυντή του διαγωνισμού, πρέπει να βασίζεται σε κάποιον νόμιμο λόγο. Η αίτηση πρέπει να ληφθεί πριν από το τέλος της προθεσμίας υποβολής των ημερολογίων. Τα ημερολόγια που θα έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου ή θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία, μπορεί να μπουν στη λίστα των αποτελεσμάτων αλλά δε θα είναι επιλέξιμα για ένα βραβείο.
Τα ημερολόγια και για τη φωνή και για το CW θα πρέπει να αποσταλούν στο
CQ Magazine
25 Newbridge Road
Suite 309
Hicksville, NY 11801
USA
Παρακαλώ όπως αναφέρατε SSB ή CW πάνω στο φάκελο.
Μετάφραση – απόδοση στα Ελληνικά: Κωνσταντίνος Χρ. Σταμάτης SV1DPI
XTREME CONTESTING
Διαγωνισμός πέρα από τα όρια
1) Κατηγορίες
1) Single Operator - Ένας χειριστής Σ’ αυτή την κατηγορία ένας και μόνο αδειούχος ραδιοερασιτέχνης, είναι ο χειριστής που έχει τον έλεγχο ή την εποπτεία όλων των χειρισμών καθώς και της καταχώρησης των επαφών.
2) Multi-Operator - Πολλοί χειριστές Σ’ αυτή την κατηγορία οι χειριστές που έχουν τον έλεγχο ή την εποπτεία όλων των χειρισμών και της καταχώρησης επαφών είναι πολλοί. Οι χειριστές μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.
Ένας χειριστής μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μία συμμετοχές, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ελεγχόμενες από μακριά τοποθεσίες, ευρισκόμενες σε διαφορετικές ραδιοχώρες. Για κάθε συμμετοχή όμως θα κρατηθεί διαφορετικό σκορ.
2) Βοήθεια από κλάστερ, κλπ.
Η χρήση βοήθειας που να υποδεικνύει πού είναι ένας σταθμός, όπως πάκετ, ίντερνετ, τοπικό ή ελεγχόμενο από μακριά σκίμερ, επιτρέπεται και στις δύο κατηγορίες. Το να σποτάρεις τον εαυτό σου ή να ζητάς να σε σποτάρουν, δεν επιτρέπεται.
3) Τοποθεσίες
Η θέση εκπομπής της κάθε συμμετοχής, πρέπει να είναι από την ίδια ραδιοχώρα, όπως
ορίζεται από την αδειοδοτούσα αρχή και από την ίδια ζώνη. Η θέση λήψης μπορεί να είναι οπουδήποτε.
4) Εκπομπές
Μόνο ένα εκπεμπόμενο σήμα επιτρέπεται σε κάθε μπάντα τη φορά. Το πλάτος εκπομπής του εκάστοτε σήματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό πλάτος του SSB ή του CW αντίστοιχα με το Σαββατοκύριακο του διαγωνισμού.
5) Εκ των προτέρων ειδοποίηση Οι συμμετέχοντες πρέπει να ειδοποιούν την επιτροπή του CQ WW με email, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν το διαγωνισμό που πρόκειται να συμμετάσχουν, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτή η ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει και μια σύντομη περιγραφή των τεχνολογιών καθώς και του διακριτικού που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει να βεβαιώσουν ότι η σχεδιαζόμενη συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα όπου οι πομποί τους είναι τοποθετημένοι. Η εκ των προτέρων ειδοποίηση και τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους κανονισμούς, πρέπει να απευθύνονται στο email xtreme @ cqww . com
6) Χειριστές ελέγχου Είναι ευθύνη του καθενός χειριστή να ελέγξει και να βεβαιωθεί ότι όλες οι φυσιολογικές προφυλάξεις έχουν ληφθεί πριν την εκπομπή, όπως το να ακούσει και να βεβαιωθεί αν η συχνότητα που θα χρησιμοποιηθεί είναι ελεύθερη ή όχι πριν καλέσει CQ. Όποιος σταθμός σ’ αυτή την κατηγορία, βρεθεί να προκαλεί παρενόχληση, μην υπακούοντας αυτόν τον κανόνα, θα αποβληθεί του διαγωνισμού.
7) Υποβολή ημερολογίου επαφών Τα ημερολόγια επαφών πρέπει να σταλούν με email στις κανονικές διευθύνσεις cw @ cqww . com και ssb @ cqww . com . Τα ημερολόγια επαφών πρέπει να είναι τύπου Cabrillo και να περιλαμβάνουν στην επικεφαλίαδα του αρχείου μια γραμμή που να λέει:
CATEGORY: SINGLE-OP-XTREME ή CATEGORY: MULTI-OP-XTREME
8) Σκορ Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν σε δυο κατηγορίες, του σκορ και της καινοτομίας. Κατά πρώτον, λοιπόν, ένα κανονικό σκορ θα εξαχθεί με βάση τους σταθμούς, τις ζώνες και τις ραδιοχώρες που δουλεύτηκαν. Ένας ελάχιστος αριθμός 100 επαφών απαιτείται. Το ημερολόγιο θα επεξεργαστεί με το ίδιο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται, προκειμένου να γίνει η επαλήθευση και των υπολοίπων ημερολογίων, αξιοποιώντας το υπάρχον σύστημα τιμωριών. Κατά δεύτερο λόγο θα αξιολογηθεί η καινοτομία που χρησιμοποιήθηκε από τον κάθε συμμετέχοντα. Αυτή η αξιολόγηση θα γίνει από μια ομάδα κριτών στην επιτροπή του CQ WW. Στην περίπτωση ισοψηφίας το ημερολόγιο με τη μικρότερη μείωση του σκορ στη διαδικασία ελέγχου (με τα λιγότερα λάθη δηλαδή), θα καθορίσει το νικητή.
9) Βραβεία Η νικήτρια συμμετοχή στην καθεμία από τις δύο κατηγορίες θα λάβει μία πλακέτα.
10) Σκορ συλλόγων Οι συμμετοχές σε αυτή την κατηγορία είναι επιλέξιμες να συνεισφέρουν στο σκορ κάθε συλλόγου στο διαγωνισμό συλλόγων, σε συμφωνία με τους υπάρχοντες κανονισμούς του CQ WW. Σταθμοί ελεγχόμενοι από μακριά που βρίσκονται έξω από την περιοχή του συλλόγου, μπορεί να μετρηθούν ως DXpeditions.
Μετάφραση – απόδοση στα Ελληνικά: Κωνσταντίνος Χρ. Σταμάτης SV1DPI

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Σας καλούμε στο φθινοπωρινό qso party στα 2m SSB την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010

2m Fall QSO VHF PARTY
Η φθινοπωρινή σύναξη των ραδιοερασιτεχνών στην ΠάρνηθαΔίπλα στο καταφύγιο Φλαμπούρι
www.flabouri.gr

Ημερομηνία 26/09/10.
Έναρξη 07:00 (UTC) λήξη 12:00 (UTC) περίπου.
Συχνότητες:
144.150 – 144.192MHz
Εκτός των 144.160, 144.170 & 144.180MHz
144.208 – 144.295MHz
144.305 – 144.365MHz
Η συχνότητα των 144.300MHz χρησιμεύει μόνο για αναγγελία κλήσης και μετάβαση σε άλλη συχνότητα. Π.χ. CQ CQ de SW1XYZ 10 up.
Απαραίτητη προϋπόθεση των QSO η ανταλλαγή του διακριτικού, της αναφοράς λήψης και του QTH locator σας (1).
Ενθαρρύνουμε όπως πάντα, τη συμμετοχή φορητών σταθμών, τροφοδοτούμενων με μπαταρία και με μικρή ισχύ λειτουργίας. Η /P λειτουργία βοηθά στην ετοιμότητα των σταθμών αλλά και αποτελεί μία καλή προετοιμασία για το Field Day.
Σκοπός του qso party πέρα από την χαρά της ραδιοεπικοινωνίας και της γνωριμίας νέων φίλων, είναι να αυξηθεί η χρήση εκπομπών στα 2μ. και ιδιαίτερα με διαμόρφωση SSB.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αυστηρή εφαρμογή του IARU Region 1 Bandplan
Περιλαμβάνεται στο VHF MANAGERS HANDBOOK (2)
Νέοι αδειούχοι (κάτοχοι αδειών 2010) που θέλουν να παρακολουθήσουν / συμμετάσχουν στο πάρτυ, μπορούν να στείλουν e-mail για συνεννόηση.
Μπορείτε να στείλετε τις qsl κάρτες σας μέσω bureau ή απευθείας στον σταθμό με τον οποίο είχατε επαφή. Για απευθείας αποστολές, στείλτε επιπλέον ένα φάκελο με τα στοιχεία σας στη θέση του παραλήπτη για απάντηση (S.A.E.). Οι κάρτες θα απαντηθούν με τον ίδιο τρόπο που θα παραληφθούν.
Ελάτε στο μεγαλύτερο τεχνολογικό χόμπι. Δώστε το παρόν στις συχνότητες!
73
Για το Athens QRP Net
SW1JGW - Δημήτρης, SV1GRN – Παναγιώτης
1.
http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
2.
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&func=fileinfo&id=14
3. τελευταία νέα για το πάρτι:
http://sites.google.com/site/sv1grn/upcoming

Θα είμαστε on air και από την Ξάνθη!!! στο 144.300


Υπάρχει περίπτωση την κυριακή να ρίξει καμιά βροχούλα οπότε θα έχουμε hamming in the rain!

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010

Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών ανακοινώνει την έναρξη των Μαθημάτων υποψηφίων Ραδιοερασιτεχνών 1ης και 2ης Κατηγορίας για την Β' εξεταστική περίοδο Οκτωβρίου 2010.

Ημέρα έναρξης των μαθημάτων η Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 18.00 . Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στη αίθουσα διδασκαλίας των Γραφείων του Συλλόγου Μεραρχίας 67 (παλιός Οργανισμός Καπνού, είσοδος όπισθεν κτιρίου, έναντι Θύρας 4 Δημοτικού Γηπέδου). Οι υποψήφιοι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική περίοδο παρακαλούνται να προσέρθουν την παραπάνω μέρα και ώρα, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι : α) Φωτοτυπία αστυν. ταυτότητας επικυρωμένη β) Παράβολο δημοσίου 18 € χωρίς κρατήσεις υπερ ΟΓΑ γ) 4 φωτογραφίες έγχρωμες απλές δ) 1 φάκελο με λάστιχο .

Τα Γραφεία του Συλλόγου είναι ανοικτά για το κοινό κάθε Τετάρτη απο 19.00 εώς 22.00. Δηλώσεις Συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται και με E-Mail στο info(at)http://www.facebook.com/l/f7242aD0BnAtp5AuB35QzaHOhEw;sz7ser.gr. H φόρμα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή απο το Σύλλογο εφόσον ελεχθούν τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, και την παραδόσή της στα Γραφεία του Συλλόγου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Για λοιπές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθαι στο Δ.Σ του Συλλόγου .

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Worked All Europe DX Contest - Rules 2010 Αυτο το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Σεπτεμβρίου WAE contest

Κάνουμε επαφές μόνο με σταθμούς εκτός Ευρώπης και δίνουμε αύξοντα αριθμό!!!


The Deutscher Amateur Radio Club (DARC) invites radio amateurs world wide to participate in the annual WAE DX Contest.

1 Times
CW: August, second full weekend
Saturday, August 14, 2010, 0000 UTC until Sunday, August 15, 2010, 2359 UTC

SSB: September, second full weekend
Saturday, September 11, 2010, 0000 UTC until Sunday, September 12, 2010, 2359 UTC

RTTY: November, second full weekend
Saturday, November 13, 2010, 0000 UTC until Sunday, November 14, 2010, 2359 UTC

2 Bands
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.

According to IARU recommendations operation should be avoided outside contest-preferred segments. No operation to take place on:

CW : 3560-3800; 7040-7200; 14060-14350 kHz
SSB: 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.

3 Categories
•SINGLE-OP LOW
Max. output 100 watts - all bands. Only one signal permitted at any time.
•SINGLE-OP HIGH
Output higher than 100 watts - all bands. Only one signal permitted at any time.
•MULTI-OP
Band changes are allowed every 10 minutes; this includes all activities of a main station, including QSO & QTC traffic and CQing.
Only exception: Working of a multiplier. Other transmitters may be used in parallel to the main station to work multipliers on other bands.
•SWL
(see §12)
Notes:

•Transmitters, receivers and antennas used in the contest must be located within a 2 km diameter circle.
•The use of DX spotting nets is allowed in all categories.
4 Off Times
Single Operator stations may only operate 36 out of the 48-hour contest period.

The total of 12 hours off time may be taken in one part but not more than three parts. The off times must be shown on the summary sheet. If operation is interrupted for more than 12 hours the three longest off time periods must be a minimum of 12 hours.

5 Exchange
A contest QSO can only be conducted between a European and a non-European station (exception: RTTY, see §13). The exchange consists of RS/RST and a progressive serial number starting with 001. If the station worked does not send a serial number, log the contact with number 000. Each station can be credited only once per band.

6 Multiplier
For non-European stations the multiplier is the number of countries defined in the WAE Country List (see below) worked per band.

For European stations every non-European DXCC entity counts as a multiplier.
Exception: In the following countries up to ten numerical call areas count as multipliers:
W, VE, VK, ZL, ZS, JA, PY and RA8/RA9 and RAØ -- without respect to their geographical location.

Examples: W1, K1, KA1 and K3../1 count as W1;
VE1, VO1 und VY1 count as VE1;
JR4, 7M4 und 7K4 count as JA4;
ZL2 and ZL6 are two different multipliers.

Multiplier bonus: Country multiplier points are "weighted" by band. Multiply the number of countries worked on 3.5 MHz by four, on 7 MHz by three, and on 14/21/28 MHz by two. The total multiplier is the sum of the weighted multiplier points of all bands.

7 QTC Traffic
Additional points can be achieved by QTCs. A QTC is the report of a contest QSO back to a European station (exception: RTTY, see §13).

The following rules apply:

1.A QTC contains time, call sign and serial number of the reported QSO. Example: "1307 DA1AA 431" means that DA1AA was worked at 1307 UTC and sent serial number 431.
2.Each QSO may only be reported once as a QTC. The QTC may not be reported back to the original station.
3.Every QTC that was correctly transferred, counts one point for the sender and one point for the receiver.
4.Two stations may exchange up to 10 QTCs maximum. The two stations may establish contact several times to complete the quota.
5.QTCs are transferred by means of QTC series. A QTC series is a block of one (minimum) to ten (maximum) QTCs. QTC series are numbered using the following scheme: The first figure is the progressive serial number starting with one; the second figure denotes the number of QTCs in the series. Example: "QTC 3/7" means this is the third QTC series transmitted by this station and it contains seven QTCs.
6.For every QTC series that is transmitted or received, the QTC number, time and frequency band of the QTC transmission must be logged. If any of this data is missing from your log, no credit will be given for this QTC series.
8 Scoring
The final score is the result of total QSOs plus QTCs on all bands multiplied by the sum of all multipliers weighted by the band bonus factor (see §6).

9 Disqualification
Violation of the rules of the contest or unsportsmanlike conduct will be deemed sufficient cause for disqualification. The decisions of the contest-committee are final.

10 Submissions
URL: http://www.waedc.de

Messages to contest manager (no logs): waedc-info@dxhf.darc.de

Logs need to be sent in STF or Cabrillo-Format to the following e-mail address:

WAEDC CW : waecw@dxhf.darc.de
WAEDC SSB : waessb@dxhf.darc.de
WAEDC RTTY : waertty@dxhf.darc.de
Be sure to put the station call sign into the subject of each message.

By submitting an electronic log, the participant claims to fully accept the rules of the contest. A written declaration is not necessary.
Note: After publication of the results all logs will be put into the DARC Contest Logbook (DCL).

Hand-written logs:

After the contest use a proper logging program or LM from DL8WAA to enter your data.

See Link: http://contestsoftware.com/e/home.htm

If you do not have a computer, please ask a friend or family member to import the log.

11 DX & Contest Club Competition
The club score is calculated by adding the final results of all participating club members in all three WAE contests, excluding SWLs. To be counted, the name of the club has to be indicated in the log on a separate header line using the keyword "CLUB".

The club must not be an official national amateur radio club. Participating club members must live within an area of a circle with a maximum of 500 km (312 miles) diameter. For a club to be listed, a minimum of three logs must be submitted.

A trophy is sponsored for the top DX (non-EU) and the top EU clubs.

For DL stations participating in the German DARC/VFDB-Clubmeisterschaft put your DOK in the log on a separate header line using the keyword "SPECIFIC".

12 Special Rules for SWLs
SWLs record stations working in the WAEDC. Participation is only possible as a single operator all bands. Every call sign heard - European or non-European station - may be credited only once per band. Both call signs of a contest QSO have to be recorded.

Each station that is logged including the serial number that was sent by that station, counts one point. Every complete QTC which includes all QTC series information (up to a maximum of 10 per station) also counts one point.

Multipliers are counted according to the criteria indicated in §6, but both European and non-European multipliers are counted. A call sign can only be counted as a multiplier, if the serial number it sent was recorded. In the best case, for a completely recorded QSO, two points and two multipliers can be credited.

13 Special Rules for RTTY
In the RTTY portion of the WAEDC there are no continental limits; everybody can work everybody. Only QTC traffic must be performed between different continents.

Every station may send and receive QTCs. The sum of QTCs exchanged between two stations (sent plus received) must not exceed 10 (ten).

The European and non-European multipliers indicated in §6 count for all stations.

14 Log Deadline
Log deadline is always two weeks or, more specific, the third Monday after the end of the contest.

CW: August 30; SSB: September 27; RTTY: November 29, 2010.

15 Criteria for WAEDC Awards and Plaques
Continental winners will receive a plaque. Printable online certificates will be availabe for all stations on result publication.

Entries from countries split by numerical call areas for multiplier reasons (see §6) will be listed according to their reported location within their respective geographical call area.

Stations who activate a WAE country for the WAEDC from where no log was received over the last three years will be recognized as "WAEDC Hero" and receive a special prize. For 2010 these countries are:
1AØ, 9H, GJ, HV, JW, JW/b, JX, R1F, R1M, SV/A, ZA, ZB

Stations who have been in the Top-Ten/Top-Six list for at least five times can apply for a special plaque.

The WAEDC committee reserves the right to honor special contest activities with additional plaques.

WAE Country List
1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, R1M, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, YU8, Z3, ZA, ZB.

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

ALL ASIAN DX CONTEST - 2010 Αυτό το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2010

Supported by the Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan.

The purpose of this contest is to enhance the activity of radio amateures in Asia and to establish as many contacts as possible during the contest periods.

Contest Period
Bands
Entry Classification
Power, Type of Emission and Frequencies
Contest Call
Exchange
Restrictions on the Contest
Points and Multipliers
Scoring
Instructions on the Summary and Log sheet
Awards
Reporting
Disqualifications
Announcement of Results
List of Asian Entities
01.CONTEST PERIOD:
(1) CW: From 00:00 UTC the third Saturday of June to 24:00 UTC the next day <48> (June 19-20,2010)
(2) Phone: From 00:00 UTC the first Saturday of Sept. to 24:00 UTC the next day <48> (Sept. 4-5, 2010)

02. BANDS:
Amateur bands 160m(CW only), 80m, 40m, 20m, 15m, 10m

03. ENTRY CATEGORIES:
(1) Single Operator Single Band
a: Asian stations.................High Power, Low Power
b: Non-Asian stations.........High Power only

(2) Single Operator Multi Band
a: Japanese(JA) stations........High Power, Low Power, Junior, Silver
b: Asian stations.......................High Power, Low Power
c: Non-Asian stations...............High Power only

(3) Multi-Operator Single Transmitter(all bands only)

(4) Multi-Operator Multi Transmitter(all bands only)

Note1: Single Operator stations means that one person performs all concerned operations during contest period. Use of PacketCluster is permitted.
2: Low Power stations are limited 100W output or less. No limitation on High Power stations.
3: Junior stations' operator age must be 19 years old or younger, and Silvers operators must be 70 years old or older.
4: 10 minutes rule(CQ WW method) is applied to Single Transmitter stations. The 10 minutes rule means that only one transmitter and one band are permitted during any 10 minutes period, defined as starting with the first logged QSO on a band. However, one-and only one other band may be used during any 10 minutes period if and only if the station worked is a new multiplier. This rule is spplied to not only running stations, but multi-stations respectively.

04. POWER, TYPE OF EMISSION AND FREQUENCIES:
Within the limits of own station license.

05. CONTEST CALL:
(1) CW ........... "CQ AA"
(2) Phone......... "CQ AA Contest"

06. EXCHANGE:
(1) For OM stations: RS(T) report plus operators' age
For example (If operator is 25 years old): Phone........5925, CW..........59925
(2) For YL stations: RS(T) report plus operators' age, but if the operator does not want to send her age, RS(T) report plus "00" (zero zero) can be sent.
For example (the operator is 25 years old): Phone........5925(or 5900), CW..........59925(or 59900)


07. RESTRICTIONS ON THE CONTEST:
(1) No cross band contacts.
(2) No change of operating site.
(3) For single Operator nad Multi-Operator Single Transmitter entry:
Transmitting two signals or more at the same time, including cases of different bands, is not permitted. (Except transmitting two signals to get New Multiplier under the 10 minutes rules)
(4) For Multi-Operator's entry: Transmitting two signals or more at the same time within the same band is not permitted.
(5) No operation from two sites or more for Multi-Operator's entry.
(6) No contact made through repeaters.

08. POINTS AND MULTIPLIERS:
(1) For Asian stations:

a: Points........Perfect contact will be scored as follows. Contact among same entities will neither count as a point nor a multiplier. Duplicate contact with the same station on same band will not count as a point.

160m band.......3 points per Asian QSO. 9 points per Non-Asian QSO.
80m band.......2 points per Asian QSO. 6 points per Non-Asian QSO.
10m band.......2 points per Asian QSO. 6 points per Non-Asian QSO.
Other bands........1 point per Asian QSO. 3 points per Non-Asian QSO.

b: Multipliers........The total number of different entities (according to the DXCC List) worked on each band.

(2) For non-Asian stations:

a: Points.......Perfect contact with Asian stations (excluding U.S. auxiliary military radio stations in the Far East, Japan) will be counted as follows:

160m band................3 points
80m band...............2 points
10m band...............2 points
Other bands.................1 point

b: Multipliers.......The total number of different Asian Prefixes(according to the WPX Contest rules) worked on each band.

(3) JD1 stations.

a: JD1 stations on Ogasawara (Bonin and Volcano) Islands belong to Asia.
b: JD1 stations on Minami-tori Shiama(Marcus) Islands belong to Oceania.

(4) Maritime Mobile Stations

For all maritime mobile stations at any location (no matter outside or inside Asia), perfect contacts with only Asian stations can be counted. The total score will be published in the contest results. But, they will not be ranked. Contacts points with maritime mobile stations will be considered as same as contacts among Asian stations. But, it will not count as multiplier.


09. SCORING:
(The total of the contact points on each band) x (The total of the multipliers on each band)

10. INSTRUCTIONS ON THE SUMMARY AND LOG SHEET:
It is recommended to use JARL A.A. Contest Log and Summary sheet which are available from JARL HQ for one IRC and SAE. (Summary and Log are available as "PDF files" from the JARL Web site)

(1) Each Summary sheet must include your DXCC entity, callsign used, entry class, multipliers by band, points by band and total score. It should also include a signed declaration indicating that you have observed the rules and regulations of the contest.

(2) Log sheet must contain band, date, time in UTC, call of station worked, exchange sent, exchange received, multipliers and QSO points. Use a separate sheet for each band.(For Single Transmitter entry:in order of the time contacted). Multipliers should be clearly marked by entities or Asian prefixes, first time worked on each band.

(3) For Japanese (JA) Multi-Operator's stations:Log sheet must contain operator's name/hundle in each QSO.

(4) E-mail submission
Guidlines for the acceptable electronic file format are introduced in the "Guidelines for E-mail submission of JARL contests"

11. AWARDS:
(1) For both CW and Phone, certificates will be awarded to those having the highest score in each entry in proportion to the number of participants from each entity and also those from US CQ Zone 3, 4, and 5 in the United States.

a: If the number of participants are under 10 there will be an Award only to the highest scorer
b: From 11 to 20 ............ Awards only to the runner-up
c: From 21 to 30 ............ Awards to the top three
d: From 31 or more ........ Awards to the top five

(2) The highest scorer among JARL members of category in each area of Japan,under the condition having a ranking of half and more,will receive a certificate from JARL. However,this rule doesn't apply to those who received an above-mentioned certificate.

(3) The highest scorer on each Continent of the Single Operator Multi Band entry will receive a medal from JARL and a certificate from the Minister for Internal Affairs and Communications, Japan.

(4) The highest scorer of the Multi-Operator Single Transmitter and Multi Transmitter entry on each Continent will receive a medal from JARL.

(5) All JARL members who submit a log and summary will receive a "Entry Certificate" from JARL through the QSL card bureau.

(6) Special plaques will be awarded to the stations in the categories mentioned in a separate page.

(7) The Contest Award will be issued to whom fulfill the certain requirements during the contest period. The detailed information will be appeared in a separate page.

12. REPORTING:
(1) Submit a summary sheet and logs of only one entry classification. E-mail submission will be welcomed.
(2) The log and summary should be postmarked by the following dates, addressed to:

JARL, All Asian DX Contest, 170-8073, Japan
Indicate CW or Phone on the envelope.

E-mail submissions to:
a: CW...................aacw@jarl.or.jp
b: Phone...............aaph@jarl.or.jp

Deadlines for submissions:

a: CW...................July 31, 2010
b: Phone................October 31, 2010

13. DISQUALIFICATIONS:
(1) Taking points for duplicate contact on the same band in excess of 2% of the total.
(2) False statements in the report.
(3) Violations of the contest rules.

14.ANNOUNCEMENT OF RESULTS:
Results will be published in the Spring, 2010 issue of JARL News and also will be appeared on JARL's web site (http://www.jarl.or.jp).

For those wishing to receive contest results by post, please enclose one IRC with your log.15. LIST OF ASIAN ENTITIES:


-- Spratly Is.
3W,XV Vietnam
4J,4K Azerbaijan
4L Georgia
4S Sri Lanka
4X,4Z Israel
5B,C4,P3 Cyprus
7O Yemen
8Q Maldives(*)
9K Kuwait
9M2,4 West Malaysia
9N Nepal
9V Singapore
A4 Oman
A5 Bhutan
A6 U.A.E.
A7 Qatar
A9 Bahrain
AP Pakistan
BS7 Scarborough Reef
BV Taiwan
BV9P Pratas Is
B China
E4 Palestine
EK Armenia
EP-EQ Iran
EX Kyrgyzstan
EY Tajikistan
EZ Turkmenistan
HL,6K,6N South Korea
HS,E2 Thailand
HZ Saudi Arabia
JA-JS,7J-7N Japan
JD1 Ogasawara Is.
JT-JV Mongolia
JY Jordan
OD Lebanon
P5 North Korea
S2 Bangladesh
TA-TC Turkey(*)
UA-UI8,9,0 RA-RZ Asiatic Russia
UJ-UM Uzbekistan
UN-UQ Kazakhstan
VR Hong Kong
VU India
VU4 Andaman and Nicobar Is.
VU7 Lakshadweep
XU Cambodia
XW Laos
XX9 Macao
XY-XZ Myanmar
YA Afghanistan
YI Iraq
YK Syria
ZC4 UK Sov.Base Area on Cyprus
(*) only Asian area
Total 55 Entities as of June 1, 2009

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

YO DX HF Contest 28-29 Αυγούστου 2010

Είναι ένας διαγωνισμός που διοργανώνει η Pουμάνικη Ραδιοερασιτεχνική Ομοσπονδία και συμμετέχουν ραδιοερασιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το Διεθνές Φεστιβάλ της Ρουμανίας με την ονομασία (YO DX HF Contest) πραγματοποιείται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου κάθε χρόνο.
Στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερο τις επαφές μεταξύ τους ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσμο και τους ραδιοερασιτέχνες στη Ρουμανία.
Διαγωνισμός περίοδος: Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, 24 ωρών. Σάββατο 28 Αυγούστου, 1200 UTC - Κυριακή 29 του Αυγούστου, 1200 UTC
Σε δίκτυα και λειτουργίες: 80, 40, 20, 15, 10 m, σύμφωνα με το σχέδιο μπάντα IARU για κάθε χώρα, CW και τηλεφωνία. Επαφές για τα τμήματα της ζώνης που προορίζεται για την κυκλοφορία DX δεν επιτρέπονται.
Κατηγορίες για τους σταθμούς εκτός Ρουμανίας:
Cat. Α - ενιαίο φορέα ενιαία ζώνη (SOSB10, SOSB15, SOSB20, SOSB40, SOSB80)
Cat. Β - ενιαίο φορέα multi band (SOMB)
Cat. Γ - πολυ χειριστή multi band (όχι περισσότερες από δύο επιχειρήσεις) (MOMB)
Διαγωνισμός κλήσης: CQ TEST YO (CW) ή CQ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ YO (τηλέφωνο).
VI. Ανταλλαγής: YO σταθμοί στείλετε: RS (T) + συντομογραφία κομητεία της Ρουμανίας (διψήφιο κωδικό). Μη YO σταθμούς αποστολή: RS (T) + αύξοντα αριθμό (αρχής γενομένης από 001).
Αποτέλεσμα:
QSO με σταθμό YO - 8 σ.
QSO με ένα-YO σταθμό μη έξω ήπειρό - 4 p.
QSO με ένα-YO σταθμό μη εντός της δικής της ηπείρου - 2 p.
QSO με σταθμό στο εσωτερικό της χώρας - 1 σ.
Πολλαπλασιαστής:
Per ζώνη, κάθε διαφορετική χώρα DXCC συν κάθε διαφορετικό νομό YO (δεν έχει σημασία ο τρόπος). YO δεν λογίζεται ως DXCC χώρα πολλαπλασιαστή.
Οι 42 νομούς της Ρουμανίας (από την κλήση-περιοχή) είναι τα εξής:
YO2: AR - CS - HD - TM 4 YO3: BU - IF 2 YO4: BR - CT - GL - TL - VN 5 YO5: AB - BH - BN - CJ - MM - SJ - SM 7 YO6: BV - Βιογραφικό - HR - MS - SB 5 YO7: AG - DJ - GJ - MH - OT - VL 6 YO8: π.Χ. - BT - IS - NT - SV - VS 6 YO9: BZ - CL - DB - GR - IL - PH - TR 7 κομητείες Μέγιστη: 42
Τελικό σκορ: Η τελική βαθμολογία είναι το αποτέλεσμα του συνόλου των σημείων QSO πολλαπλασιάζεται με το σύνολο των πολλαπλασιαστών.
Ειδικοί κανόνες: Οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες ισχύουν:
Μόνο ένας πομπός επιτρέπεται σε ένα χρόνο (ένα μήνυμα για το συγκρότημα).
Ο ελάχιστος χρόνος για να καλέσετε CQ σε ένα συγκρότημα είναι 10 λεπτά. Μια γρήγορη αλλαγή ζώνης, προκειμένου να εργαστεί νέο πολλαπλασιαστή επιτρέπεται - είναι ΟΚ για την εργασία ένα σταθμό και να επιστρέψετε στην κύρια ζώνη.
Μόνο ένα QSO επιτρέπεται με τον ίδιο σταθμό στην ίδια ζώνη (δεν υπάρχει τρόπος κίνησης το θέμα), δηλαδή max. 5 QSOs με τον ίδιο σταθμό στο διαγωνισμό.
Σταυρός QSOs mode δεν επιτρέπονται.
Μόνο οι επίγειοι επαφές είναι έγκυρη.
Όταν η ζώνη ή τον τρόπο τις αλλαγές, αύξων αριθμός έστειλε είναι προοδευτική.
Η χρήση του DX κηλίδων δίχτυα επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες και να ενθαρρύνεται.
Κυρώσεις: Οι κυρώσεις ισχύουν για QSO λάθη (με ανάλυση κλήσεων, η κακή ανταλλαγές), καθώς QSOs οι οποίες δεν εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής ανταποκριτές. Δύο φορές τα σημεία QSO για τις εν λόγω QSOs θα αφαιρεθεί. 10% ή περισσότερο κακό επαφές ή παραβίαση των κανόνων διαγωνισμού έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του συμμετέχοντα από την κατάταξη.
Έκπτωση: Παραβίαση των κανόνων διαγωνισμού, αντιαθλητική συμπεριφορά ή την ανάληψη πίστωσης για την υπερβολική ανεξέλεγκτη QSOs θα θεωρηθεί ικανή αιτία για την έκπτωση. Όλες οι αποφάσεις της επιτροπής διαγωνισμού είναι τελικά.
Συνδεθείτε οδηγίες: Ηλεκτρονική υποβολή log μέσω e-mail, συνιστάται ανεπιφύλακτα. Cabrillo κορμοί συνιστώνται αλλά απλού κειμένου log ASCII, κατά χρονολογική σειρά, θα μπορούσαν επίσης να γίνουν δεκτά. Σε αυτή την περίπτωση απλού κειμένου ASCII περιληπτική κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνονται. Το e-mail που περιέχει το μητρώο θα είναι αυτόματα αναγνωρίζεται από το διακομιστή και νεοεισερχόμενοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία της καταγραφής ελέγχου. Το έγγραφο καταγραφής πρέπει να είναι γραπτή, για κάθε ζώνη και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ημερομηνία - Ώρα UTC - Πρόσκληση - RST Tx - Κωδικός Tx - RST Rx - Κωδικός Rx - πολλαπλασιαστές - Σημεία χωριστά αρχεία για κάθε ζώνη. Ένα φύλλο περίληψη που περιλαμβάνει χρησιμοποιούνται διακριτικό κλήσης, κατηγορία, όλα τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για να υπολογίσετε τον τελικό Μέσος, περιγραφή του εξοπλισμού, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το πλήρες όνομα και διεύθυνση με κεφαλαία και ενυπόγραφη δήλωση ότι αμφισβητεί κανόνες και κανονισμοί για τον ερασιτεχνικό ραδιόφωνο στη χώρα λειτουργίας έχουν όλα παρατηρηθεί πρέπει να συνοδεύει κάθε ημερολόγιο. Εάν δεν υπάρχει κατηγορία (Α, Β ή Γ ) είχε προσδιοριστεί, ο σταθμός θα τεθεί αυτομάτως στην κατηγορία C. Όλες οι καταχωρήσεις καταγραφής πρέπει να φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου δεν αργότερο 30 ημέρες μετά το διαγωνισμό.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Όλες οι γραπτές κορμοί πρέπει να ταχυδρομηθούν στην ακόλουθη διεύθυνση: YO DX HF Contest PO Box 22-50 RO-014780 Βουκουρέστι Ρουμανία Όλα τα ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση E: yodx_contest@hamradio.ro ή: yodxhf@yahoo.com.
Πιστοποιητικά: Ειδικές πιστοποιητικά θα απονεμηθούν στην κορυφή σκόρερ σε κάθε κατηγορία που λειτουργούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

YO DX CONTEST

We would like to invite all the avid contesters to YO DX Contest. The rules have been improved and we hope you will enjoy it.

Rules for YO DX HF CONTEST

I.Sponsors and objective
The contest is sponsored by the Romanian Amateur Radio Federation, with the purpose of improving the Romanian radio amateurs skills, in the context of a world-wide competition.

II.Contest Period
Last full weekend of August:
Saturday 12:00:00 UTC – Sunday 11:59:59 UTC (24 hours)
For 2009: August 29, 12:00:00 – August 30, 11:59:59 UTCIII. Bands and Modes
80 – 10 m, excepting the WARC bands, in the band segments corresponding to the selected traffic mode (CW and SSB).
No QSO are permitted in the band segments reserved to DX traffic. The same station can be worked once in CW and once in SSB, in the appropriate band segments according to the IARU band plan.


IV.Categories
For stations from outside YO:

A. SO-AB-CW-LP

B. SO-AB-CW-HP

C. SO-AB-SSB-LP

D. SO-AB-SSB-HP

E. SO-AB-Mixed-LP

F. SO-AB-Mixed-HP

G. SO-SB-Mixed (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, any power)

H. MOST-AB-Mixed

I. YN (youngster and novice) operators under 16 years of age or with maximum 3 years since the first authorization, proven with a copy of the appropriate documents.

LP – no more than 100 W output / HP – more than 100 W output.


V. Contest exchange
Foreign stations will transmit RS(T) + serial number, starting with 001.
Romanian stations will transmit RS(T) + abbreviation of the district or BU for stations from Bucharest.

VI. Contact Points
Foreign stations:
1 QSO with a Romanian station – 8 points
1 QSO with a station outside the own continent – 4 points
1 QSO with a station from the own continent – 2 points
1 QSO with a station from the own DXCC country – 1 point
Note: Double QSOs (dupes) are not penalized and it is recommended to be kept in the log. Also it is not necessary to be marked in any particular way inside the log.


VII.Multipliers
For the foreign stations (from outside Romania): the DXCC entities + Romania’s districts (only once/band, regardless the traffic mode).
Romania (YO) shall not be counted as a separate multiplier.


VIII.Final score
Total QSO points on all bands X (multiplied by) the sum of multipliers on all bands

IX. General Rules
a) Only one transmitted signal is allowed at any given time, for all categories of participants, regardless the band and the mode.

b) The usage of the DX-Cluster system (packet cluster, web cluster) is allowed, for all categories of participants.

c) Forbidden and penalized with disqualification:

– Self-spotting (posting your own call on the cluster)

– Fake spotting (posting on the cluster using fake call signs)

– Spotting of your call sign by other stations as a result of a prearranged solicitation (by phone, fax, internet, mail, etc.)

d) It is recommended the decent usage of the DX-Cluster system. This means to point out DX stations, new multipliers, propagation openings in challenging bands. It’s not recommended the posting of “favorite” Romanian calls, with the purpose of generating advantages for these stations, to other stations’ disadvantage.

e) The 10-minute rule applies at every change of band or mode, except the cases when a new multiplier is worked.

f) The usage of local or remote Skimmer and/or Skimmer-like technology is forbidden.X.Instructions for Preparation of Logs

All logs should be submitted in Cabrillo format (even check logs) for helping the final arbitrage of the contest.
The list of the received logs will be periodically published on the web site www.hamradio.ro.
A list with the most popular contest software which support YO DX Contest will be posted together with the contest rules on the official page of FRR.

Other recommendations:
All times must be submitted in UTC (time differences of maximum +/-5 minutes are allowed between correspondents)
The complete controls exchanged during the QSO must be reported
The name of the file must contain the call sign of the participant. The file will have the extension .cbr or .log
The header of the log must contain the category, name and complete address, the association whose member he is (especially for Romanian stations), as well as other specific information (age, if under 16, XYL/YL, etc.). Additionally, if the participant wants to be framed in a specific band, although he worked in multiple bands, this will be specified in the header.
Paper based logs are also accepted. These will be converted in .cbr format by the arbitrators or other volunteers which are not competing for the first positions. The errors which might appear while introducing the data shall not be disputed after publishing the scores.
It is not necessary to provide the points or the final score. This will be done by the verification software.
Double QSOs don’t have to be marked or left out of the log.
Logs must be submitted within 30 days after the contest.
The email address is: yodx-contest@hamradio.ro
The postal address is: FRR, PO Box 22-50, RO-014780 Bucuresti 22, România
For the electronic submission, in the “Subject” line of your email please include your call sign. Participants will receive a confirmation email in maximum 72 hours after the log has been received


XI. Trophies and Awards
For foreign stations:
Participants on 1st, 2nd and 3rd places from each category will receive awards. Depending on our sponsors, special packages will be offered to the 1st place of each category (with respect to chapter IV).
A separate classification will be issued for each country. Depending on the number of participants from each country, awards will be offered:
1-9 participants: 1st place
10-19 participants: also 2nd place
20-29 participants: also 3rd place, etc.
A Top 10/continent classification will be issued. The winner of each continent will be awarded with a plaque (depending on the potential sponsors).
Plaques will be offered (depending on the potential sponsors) to the operator with age under 16 and to the YL/XYL operator with the highest score (only if they submitted the contest log, if the information is contained inside the log and if sponsors for these categories will exist).
Other awards will be offered to participants depending the availability of sponsors.
All foreign stations will receive by e-mail the final scores, together with the contest rules of the YO DX HF Contest for the next year.

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Με λεωφορείο θα εκδράμουν οι ραδιοερασιτέχνες της Ξάνθης στο HamFest της Λάρισας στις 5 Σεπτεμβρίου

Ναι ο Σύλλογος ΤΗΛΕΘΡΑ έχει προχωρίσει τόσο που περίπου 50 ραδιοερασιτέχνες από την Ξάνθη θα εκδράμουν την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στο μεγαλύτερο παζάρι ερασιτεχνικού υλικού που γίνεται στην βόρειο Ελλάδα. Στο λεγόμενο HamFest της Λάρισας. Παράλληλα αυτές τις μέρες υπάρχει προσπάθεια προβολής των γιορτών της Παλιάς Πόλης μέσω των βραχέων κυμάτων. Η ομάδα DX του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών Ξάνθης ΤΗΛΕΘΡΑ, ξεκίνησε την δραστηριότητα στα βραχέα με στόχο την προβολή των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ξάνθη από τις 4 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010 με ραδιοερασιτέχνες μέλη της ΤΗΛΕΘΡΑ που συγκρότησαν την ομάδα DX και δουλεύουν καθημερινά σε όλες τις μπάντες των βραχέων κυμάτων λέγοντας ότι είναι /old city festival of Xanthi 2010!!! Καλούν δε τους συνομιλητές τους να επισκεφτούν την πόλη μας ή να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το διαδίκτυο. (Στην ομάδα που ενεργοποίησε το /old city festival of Xanthi 2010 είναι και ο εκδότης μας Σταύρος Καρυπίδης SV7BVM).

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

SPECIAL EVENT SV7BVM/ old city festival of Xanthi 2010.

SPECIAL EVENT SV7BVM/ old city festival of Xanthi 2010. This special event station, operates on the event of old city festival. 4 August – 12 September 2010. All Xanthis SV7 stations are qualified to operate the /old city festival of Xanthi 2010 on all modes, all bands. QSL for in coming cards is Buro or callbook address. There is a special AWARD for all stations that have contacted /OCF and two SV statios. No QSL cards needed. Just copy the callsign, date, time and mode from your logbook. There is a cost of 15.00 Euros. All awards will be sent direct so, please, check that your address data is correct.
The AWARD manager, Tilemahos SV7FSK will reply and handle all the AWARDs to the postal address of our clubstation:
TILETHRA
P.O. Box 453
GR-67100
Xanthi
Greece

Ξάνθη Γιορτές Παλιάς Πόλης 2010 και ομάδα DX της ΤΗΛΕΘΡΑ

Η ομάδα DX του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών Ξάνθης ΤΗΛΕΘΡΑ ξεκίνησε την δραστηριότητα στα βραχέα με στόχο την προβολή των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ξάνθη από τις 4 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2010. Οι ραδιοερασιτέχνες μέλη της ΤΗΛΕΘΡΑ που συγκρότησαν την ομάδα DX δουλεύουν καθημερινά σε όλες τις μπάντες των βραχέων κυμάτων λέγοντας ότι είναι / old city festival of Xanthi 2010!!! Καλούν δε τους συνομιλητές τους να επισκεφτούν την πόλη μας ή να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το διαδίκτυο. Στην ομάδα που ενεργοποίησε το / old city festival of Xanthi 2010 είναι και ο υποφαινόμενος SV7BVM.
Πληροφορίες για τις γιορτές παλιάς πόλης στο http://www.deax.gr/

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

sv7bvm qso a41mo

Field Day 2010 από την ΕΕΡ

Σκοπός του Field Day είναι η επαφή των διαγωνιζομένων με σταθμούς εντός ή εκτός Ελλάδας, σε όλες τις μπάντες από τα 160 m μέχρι και τα 2 m, με τροφοδοσία εκτός δικτύου ΔΕΗ, με απώτερο στόχο την εκπαίδευσή τους στη λειτουργία και το χειρισμό του ραδιοερασιτεχνικού τους σταθμού κάτω από συνθήκες φορητής ή κινητής εγκατάστασης.

Κανονισμοί:
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Ξένοι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να επικοινωνούν με ελληνικούς σταθμούς, για να δίνουν βαθμούς, αλλά δεν μπορούν να διαγωνιστούν. Στόχος είναι η επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους σταθμούς εντός ή εκτός Ελλάδος, σε όλες τις μπάντες από 160 m μέχρι και 2 m (εξαιρούνται οι μπάντες WARC 30,17,12 m), με φορητό ή κινητό ραδιοερασιτεχνικό σταθμό, με τροφοδοσία εκτός δικτύου ΔΕΗ και σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από τη μόνιμη ή εναλλακτική θέση του σταθμού τους.
Ημερομηνίες / Ώρες διεξαγωγής:
HF: Από 1300 GMT του Σαββάτου 04/09/2010 μέχρι 12:59 GMT της Κυριακής 05/09/2010.
VHF: Από 1400 GMT του Σαββάτου 04/09/2010 μέχρι 13:59 GMT της Κυριακής 05/09/2010.

*** Προσοχή να χρησιμοποιούνται μόνο οι προτεινόμενες από την IARU περιοχές για contest σε κάθε μπάντα! ***
Τύποι εκπομπής: HF SSB μόνο (160-10 εκτός WARC)
VHF SSB/CW (144MHz)
Κατηγορίες Συμμετοχής:
Κατηγορία A: Οι μπάντες HF εκτός από τις μπάντες WARCΑ1 Ένας σταθμός - Ένας χειριστής
Α2 Ένας σταθμός - Πολλοί χειριστές

Κατηγορία B: Η μπάντα VHF - 144 MHz ΜΟΝΟ
Β1 Ένας σταθμός - Ένας χειριστής
Β2 Ένας σταθμός - Πολλοί χειριστές
Στην κατηγορία Α μπορούν να πάρουν μέρος μόνο σταθμοί SV.
Στην κατηγορία Β μπορούν να πάρουν μέρος σταθμοί SV και SW.
Κλήση: Κατηγορία Α “CQ FIELD DAY” SSB Κατηγορία Β “CQ CONTEST”Ανταλλαγή:
Κατηγορία Α: RS και αύξων αριθμός QSO.
Κατηγορία Β: RS(T), αύξων αριθμός QSO και QTH Locator.

Βαθμολογία:
Κατηγορία Aα) Βαθμοί: Για QSO με χώρες στην Ευρώπη 2 βαθμοί
Για QSO με χώρες σε άλλη ήπειρο 3 βαθμοί
Για QSO με φορητό / κινητό σταθμό στην Ευρώπη 4 βαθμοί (/P /M)
Για QSO με φορητό / κινητό σταθμό σε άλλη ήπειρο 6 βαθμοί (/P /M)

β) Multiplier: Κάθε επαφή ανά DXCC χώρα ανά μπάντα = 1 multiplier
π.χ. 3 Γερμανικοί σταθμοί σε τρεις μπάντες = 3 multiplier
2 Γερμανικοί σταθμοί στα 15 m = 1 multiplier

Το τελικό σύνολο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των βαθμών επί το σύνολο των multiplier.
Κατηγορία Β
α) Βαθμοί:
Ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στους σταθμούς, που ορίζεται από τα QTH Locator τους (1 βαθμός /1 χιλιόμετρο), π.χ. αν το δικό σας QTH Loc απέχει 450 χλμ από το QTH Loc του ανταποκριτή σας, παίρνετε 450 βαθμούς. (Ο υπολογισμός της απόστασης για όσους δεν χρησιμοποιήσουν το ειδικό πρόγραμμα για το logging σε πραγματικό χρόνο μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων με πρόγραμμα που θα διατίθεται από την Ε.Ε.Ρ.)
β) Multiplier :
Για QSO με διαφορετικές χώρες 1 multiplier. Για κάθε διαφορετικό QTH Locator 1 multiplier π.χ. QSO με τον πρώτο σταθμό SV = 1 multiplier σαν χώρα SV και 1 multiplier σαν QTH Loc. QSO με τον επόμενο σταθμό SV σε νέο QTH Loc = 1 multiplier για το νέο QTH Loc μόνο.

Το τελικό σύνολο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των βαθμών επί το σύνολο των multiplier.


Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής και Αποτελεσμάτων

Δηλώσεις συμμετοχής δεν απαιτούνται. Οι δηλώσεις αποτελεσμάτων γίνονται μέσω των προγραμμάτων Super Duper και Super Duper VHF (η συμβατών πχ Win test), που μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα http://www.ei5di.com και αποκλειστικά σε format CABRILLO όχι ADI. Πρόσφατα το SD για HF απαιτεί registration, όσοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν για ελεύθερη χρήση (έκδοση 2009) μαζί με κατάλληλες οδηγίες στα Ελληνικά, μπορούν να στείλουν e-mail στο raag-hq[at]raag.org η να αποταθούν στην Γραμματεία της Ε.Ε.Ρ.

Την υποβολή των logbook σας μπορείτε να την αποστείλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ε.Ε.Ρ. - Επιτροπή ΔΙΒ, Ταχυδρομική Θυρίδα 3564, 102 10 ΑΘΗΝΑ μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2010, η με e-mail στην διεύθυνση raag-hq[at]raag.org
Έπαθλα:
Στους πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν πλακέτες και διπλώματα.
Στους δεύτερους και τρίτους θα απονεμηθούν διπλώματα.

Το ελέυθερο SUPER DUPER μαζί με Ελληνικές οδηγίες εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ FIELD DAY ΤΗΣ ΕΕΡ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “SUPER DUPER” ΚΑΙ “SUPER DUPER VHF” (η συμβατά π.χ. Win test, Gen Log κ.λ.π.), ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ FILE SERVER ΤΗς Ε.Ε.Ρ. ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (LOGBOOK) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CABRILLO. ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΡ Ή ΣΤΕΙΛΤΕ e-mail, raag-hq[at]raag.org.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου

Αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του Υ.Υ.Μ.Δ. το κείμενο της υπο τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου). Παρακαλούνται οσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μας γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους να τις αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση xanthinews@gmail.com!!!

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου
Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Το νέο σχέδιο κανονισμού εμπεριέχει πλήθος βελτιώσεων και επικαιροποιήσεων όπως η αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος εξετάσεων ώστε να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ενώ παράλληλα ανανεώνεται η εξεταστέα ύλη για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση της σύστασης T/R 61-02 της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT).

Επίσης, εναρμονίζονται πλήρως οι ελληνικές άδειες «κατηγορίας 1» και «κατηγορίας 2» με την άδεια ραδιοερασιτέχνη που προβλέπεται στη σύσταση T/R 61-01 της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων CEPT (CEPT radio amateur license) και με τα ισχύοντα στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της ITU. Επιπλέον, στην «κατηγορία 2» παρέχονται δικαιώματα λειτουργίας σε όλες τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη εκτός των περιοχών συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για την μορσική ραδιοτηλεγραφία (CW). Οι τροποποιήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τα ισχύοντα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καθώς, και για την επίλυση προβλημάτων αναγνώρισης πτυχίων / αδειών και δικαιωμάτων αλλοδαπών ραδιοερασιτεχνών στη χώρα μας, ή την αναγνώριση ελληνικών πτυχίων / αδειών κατά την μετεγκατάσταση ή επίσκεψη Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών σε άλλες χώρες της CEPT.

Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87) σε θέματα αρμοδιότητας περιφερειακών υπηρεσιών και εκδόσεως αδειών και γίνονται απαραίτητες βελτιώσεις και προσαρμογές σε θέματα όπως ειδικά διακριτικά κλήσεως, έκδοση πινάκων αναμεταδοτών επαναληπτών-ραδοφάρων σε νέα βάση κλπ.

Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων ραδιοερασιτεχνών στη διαμόρφωση του υπόψη ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, επ’ ωφελεία της ανάπτυξης και βελτίωσης του ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα μας, οι απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά την διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

HAM FEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Hamfest Θεσσαλονίκης επιστρέφει και φέτος από την TARG την τελευταία Κυριακή της ΔΕΘ στο πρώην Στρατόπεδο Καρατάσου, οδός Λεωφ. Στρατού 126 στην Πολίχνη, με άνετο parking, αναψυκτήριο και εύκολη πρόσβαση από τον περιφερειακό.
Οι φίλοι και συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν μέρος μπορούν να επικοινωνήσουν με το email info@targ.gr και το τηλέφωνο του συλλόγου 6974616010 - 6974616010. Επίσης με τα τηλέφωνα 6945701213 - 6945701213 (SV2BWR) και 6972197981 - 6972197981 (SW4LRJ). Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31 Αυγούστου.

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Contest 1ο Σαββατοκύριακο 7 & 8 Αυγούστου 2010

EUROPEAN HF CHAMPIONSHIP: Είναι ένα Πανευρωπαϊκό Contest στο οποίο συμμετέχουν και μετράνε ΜΟΝΟ Ευρωπαϊκοί Σταθμοί. Είναι «κλειστό» μόνο για τους Ευρωπαίους χειριστές. Το διοργανώνει η Σλοβενία και η διάρκειά του είναι 12ωρη. Από 12:00 UTC έως 23:59 UTC του Σαββάτου 7 Αυγούστου
Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 160m. Εξαιρούνται οι μπάντες WARC, όπως σε όλους τους διαγωνισμούς.
Τα mode λειτουργίας είναι CW και SSB.
Σε αυτό το Contest υπάρχει μόνο η κατηγορία του ενός χειριστή (Single Operator). Δεν επιτρέπετε δηλαδή Multi Operation..
Ανταλλαγή αναφοράς: RS(T)+Το έτος (με 2 αριθμούς) που πήραμε την άδεια λειτουργίας του σταθμού μας.

15ο HamFest Λάρισας 2010

Στην Λάρισα την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010 έχει ήδη ορισθεί το μεγάλο ραντεβού για όλους τους φίλους ραδιοερασιτέχνες από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας διοργανώνει το 15ο HamFest στην Σκεπαστή Αγορά από τις 06:30 έως 16:00 σε έναν χώρο με τεράστιο πάρκινγκ, εύκολη πρόσβαση από τον περιφερειακό δρόμο Λάρισας - Τρικάλων και με αναψυκτήριο για φαγητό, ποτό, καφέ.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας περιμένουμε όλους εκεί για να συναντηθούμε και να τα πούμε από κοντά. (Ομάδα της ΤΗΛΕΘΡΑ θα είναι στο HamFest).

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Στεφανιαία εκτίναξη μάζας από τον Ήλιο (CME), ετοιμάστε τις κεραίες σας !!!

Μια τεράστια έκρηξη υπερκαυτού πλάσματος σχεδόν σε όλη τη μεριά του Ήλιου που βλέπει προς τη Γη, επικεντρωμένη στο Ηλιακό Σημείο 1092 - ένα τεράστιο ηλιακό “σπυρί” τόσο μεγάλο που φαίνεται ακόμα και χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου - στέλνει τεράστιες ποσότητες ηλιακού πλάσματος κατευθείαν προς τη Γη.
Είναι η πρώτη μεγάλη έκρηξη προς τη μεριά της Γης εδώ και αρκετό καιρό και αναμένεται να φτάσει στη Γη αύριο, δημιουργώντας μια γεωμαγνητική καταιγίδα που θα επηρεάσει τις επικοινωνίες και τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ενώ μπορεί να δούμε το φαινόμενο του Σέλαος ακόμα και σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που κανονικά είναι πολύ νότια για να παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτό.
Χωρίς το μαγνητικό πεδίο της Γης, η έκρηξη αυτή ραδιενέργειας θα είχε πιθανώς εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Η τελευταία κορύφωση στη δραστηριότητα του Ήλιου ήταν το 2001 και από τότε ο Ήλιος ήταν ασυνήθιστα ήσυχος, χωρίς να ακολουθεί τον συνηθισμένο 11ετή κύκλο του κορύφωσης.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η έκρηξη μπορεί να είναι η αρχή της επερχόμενης αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας
Ετοιμάστε τις κεραίες σας γιατί από αύριο Πέμπτη και πιθανότατα για όλο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε… διάδοση!!!

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

RSGB IOTA (Islands on the Air) Contest 2010

Σαββατοκύριακο 24 & 25 Ιουλίου

Το καλοκαιρινό Islands on the Air (IOTA) Contest 2010 που διοργανώνεται από την RSGB, πάντοτε το τελευταίο Σ/Κ Ιουλίου.
Είναι word-wide contest, δηλαδή όλοι δουλεύουν όλους. Σε αυτό το contest πολλοί Ραδιοερασιτέχνες μετακινούνται και ενεργοποιούν νησιά, μικρά ή μεγάλα, κάνοντας ταυτόχρονα και τις διακοπές τους.
Η Ελλάδα μας, προσφέρεται και είναι ο ιδανικός τόπος για τέτοιου είδους αποστολών ή DxPedition. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να λάβουν μέρος και οι σταθεροί σταθμοί ασυρμάτου.
Ο διαγωνισμός αρχίζει το Σάββατο από 12:00 UTC έως την Κυριακή:12:00 UTC .
Τα mode λειτουργίας είναι CW - SSB και MIXED.
Οι μπάντες λειτουργίας είναι 10m έως 80m. Εξαιρούνται φυσικά οι μπάντες WARC, που δεν τις χρησιμοποιούμε σε κανέναν διαγωνισμό (12m-17m-30m)
Οι κατηγορίες χειριστών είναι οι κλασικές: Ένας χειριστής ένας Π/Δ, Πολλοί χειριστές ένας ή πολλοί Π/Δ.
Στην ανταλλαγή αναφοράς δίνουμε RS(T)+Serial Number ξεκινώντας από 001, και όσοι ευρίσκονται σε κάποιο νησί δίνουν και τον αριθμό ΙΟΤΑ του νησιού. ΠΧ Από την Ρόδο ο χαριστής θα δώσει 59(9)+001+EU001

Το ίδιο 4ο Σαββατοκύριακο 24 & 25 Ιουλίου ένα ακόμη contest στον αέρα.
Οι Ραδιοερασιτέχνες της Barcelona διοργανώνουν το EADX 6M CONTEST 2010,
από 14:00 UTC Σαββάτου έως 14:00 UTC της Κυριακής..
Εκπέμπουμε μόνο στα 6m σε mode CW η SSB
Είναι International που σημαίνει ότι όλοι δουλεύουν όλους.
Δίνουμε και παίρνουμε RST+Serial Number (από 001)+ 6ψήφιο QTH Locator.
Ένας σταθμός μπορεί να δουλευτεί μόνο μία φορά, ανεξάρτητα το mode (CW-SSB)
Το σκορ υπολογίζετε με την απόσταση. 1 πόντος ανά χιλιόμετρο
Οι κατηγορίες χειριστών είναι οι κλασικές: Single & Multi operator
Αποστολή ημερολογίων το αργότερο 15 Αυγούστου.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link:
http://www.sk3bg.se/contest/pdf/EADX6M2009Ingles.pdf

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Ξενυχτάνε εθελοντικά για να προστατεύσουν το άλσος από πυρκαγιά

Μία χθεσινοβραδινή βόλτα στο περιαστικό άλσος ήταν η αφορμή που ο φωτογραφικός φακός του «ΑΓΩΝΑ» «συνέλαβε» τα μέλη της Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης Θράκης, μετά τις ένδεκα το βράδυ να είναι πιστοί στην υπόσχεση που έδωσαν εθελοντικά στον Ξανθιώτικο λαό για την προληπτική προστασία αυτού του περιουσιακού στοιχείου της πόλης.
Βρήκαμε τα μέλη του σύλλογος ασυρματιστών ραδιοερασιτεχνών πιστά στην υπόσχεση που έδωσαν στην ιδέα της πυροπροστασίας του περιαστικού άλσους στην είσοδο της ανόδου για τον περιφερειακό άξονα πρός την Παναγία στη διασταύρωση όπως έρχεται κανείς από τα Κιμέρια.
Κάθε χρόνο από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου όπου με απόφασή της η Νομαρχία Ξάνθης απαγορεύει την κίνηση των οχημάτων που δεν έχουν δουλειά στο περιαστικό άλσος. Περιλαμβάνει τον δρόμο βόρεια της πόλης και συνδέει την Παναγία Καλαμού μέχρι το Ξενοδοχείο του Αγκόρτσα και από την πλευρά του περιαστικού άλσους στο ύψος του τρίτου λυκείου μέχρι την εκκλησιαστική σχολή.
Οι εθελοντικές ομάδες Ξάνθης οργανώνονται από την πολιτική προστασία της νομαρχίας αναλαμβάνουν καθημερινά βάρδια και ο κάθε εθελοντικός σύλλογος έχει αναλάβει από ένα σημείο και εναλλάσσετε μέρα παρά μέρα από τον σύλλογο των αποστράτων αστυνομικών. «Στο ίδιο σημείο αύριο το βράδυ θα είναι οι απόστρατοι αστυνομικοί». Λέει ο επικεφαλής της ομάδας και εκδότης της Xanthinews Σταύρος Καρυπίδης SV7BVM συνοδευόμενος από την σύζυγο Μαίρη Δαλικριάδη SV7DMM κυρίως όμως από τους δύο γιούς του Βασίλη και Δημήτρη μεταφέροντάς τους από πολύ νωρίς το πνεύμα της εθελοντικής προσφορά και στήριξης των συνανθρώπων μας. «Ξεκινάμε από τις εννέα το βράδυ και η βάρδια συνεχίζει την παρουσία της μέχρι τις τρείς και τέσσερις τα χαράματα». Ουσιαστικά η αποστολή τους είναι να ενημερώνουν τους πολίτες που θέλουν να ανεβούν προς τα πάνω ότι απαγορεύεται η διέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο. «Φυσικά σημειώνουμε τους αριθμούς των πινακίδων όσων είναι μόνιμοι κάτοικοι και περνούν ούτως ή άλλως από τον δρόμο και σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε την Αστυνομία και την πυροσβεστική αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Οι σύλλογοι της Ξάνθης είναι πραγματικά παραδείγματα προς μίμηση πανελλαδικά αφού στην ιδέα του εθελοντισμού και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο χωρίς κανένας να τους υποχρεώνει προσφέρουν.
Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία από την πλευρά της κάνει τόσα λίγα και πολλές φορές βασίζεται στο φιλότιμο των Ελλήνων που δυστυχώς κάθε μέρα καταρρακώνει με λανθασμένες πολιτικές.

http://www.xanthi-times.gr/αρχική/κοινωνία/ξενυχτάνε-εθελοντικά-για-να-προστατεύσουν-το-άλσος-από-πυρκαγιά

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

SY7STAR special EVENT STATION

Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών μετά από πρόσκληση του φορέα « Αστροπύλη Σερρών» θα ενεργοποιήσει, προκειμένου να γνωρίσουν και να ενημερωθούν οι ραδιοερασιτέχνες την ετήσια εκδήλωση της “Αστροβραδιάς” 6 & 7 Αυγούστου 2010 που διοργανώνει η ακριτική κοινότητα της A. Βροντούς Σερρών με τον φορέα της « Αστροπύλης», το ειδικό χαρακτηριστικό “S Y 7 S T A R “.

http://sz7ser.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=1


Θεωρούντας πως μέσα από το διακριτικό, θα γίνει γνωστή η περίφημη τοποθεσία της κοινότητος Α. Βροντούς Σερρών τόσο για την φυσική ομορφιά που έχει , όσο και για την τοποθεσία της σε υψόμετρο 1055 μ. περίπου , η οποία λόγω του χαμηλού νυχτερινού φωτισμού μακριά από τα φώτα των πόλεων προσφέρει ένα φαντασμαγορικό θέαμα των πεφταστεριών που είναι πολύ έντονο τον μήνα Αύγουστο. Θεωρώντας και έχοντας ζήσει από κοντά το όλο φαινόμενο, πραγματικά ε αξίζει κάποιος να το δει .

Η Νομαρχία Σερρών και ο Πρόεδρος της κοινότητας ζήτησε και την δική μας βοήθεια, προκειμένου να μεγαλώσει η εκδήλωση και να γίνει πλέον θεσμός, συμπληρώνοντας φέτος 4 χρόνια. Έχουν επίσης οργανωθεί πολλές άλλες εκδηλώσεις , καθώς επίσης έχει διαμορφωθεί και οργανωμένο camping , το οποίο παρέχετε δωρεάν στους επισκέπτες του πρώτου Σαββατοκύριακου του Αυγούστου, και για όσο διάστημα επιθυμούν . Το μεγάλο όμως ενδιαφέρον επικεντρώνετε στο γεγονός πως φέτος θα παραβρεθεί στην εκδήλωση και θα παραθέσει διάλεξη ο Ακαδημαϊκός Αστροφυσικός κος Σταμάτης Κριμιζής, που εργάζεται στην N.A.S.A . ο οποίος έρχεται αποκλειστικά για την εκδήλωση.

Για το λόγο αυτό λοιπόν ο Σύλλογος ευαισθητοποιημένος σε όλα τα παραπάνω θέματα , θα ενεργοποιήσει το ειδικό διακριτικό κλήσης « SY7STAR» προκειμένου να συμβάλλει στην όλη προσπάθεια της Νομαρχίας, Σερρών της κοινότητος Α. Βροντούς,, του φορέα της Αστροπύλης, στην ανάδειξη της τοποθεσίας και την διεξαγωγή της εκδήλωσης, καθώς επίσης και της διάδοσης της ιδέας του ραδιοερασιτεχνισμού.

Διάρκεια ειδικού χαρακτηριστικού: Από 1 Αυγούστου 2010 έως 8 Αυγούστου 2010.

Τοποθεσία εκπομπών : Γραφεία του Συλλόγου και Κοινότητα Α. Βροντού Σερρών, περιοχή κοινοτικού γηπέδου, υψόμετρο 1055 μ.

Συντεταγμένες : 41” 17.31 Βόρεια, 23 “ 41.02 Ανατολικά , Locator KN11UH

Τύποι εκπομπής και συχνότητες :

1. VHF , 144.310 SSB , 145.450 FM ισχύς εκπομπής 50 Watt.

2. HF , στις προβλεπόμενες συχνότητες των 6m, 10m, 15m, 17m, 20m, 40m, 80m με διαμορφώσεις SSB, CW , BPSK31, RTTY. Ισχύς εκπομπών 100 Watt

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή να απευθύνονται στο Δ.Σ του Συλλόγου.

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δοκιμές για το Aegean VHF contest


Ο SV7BVM Σταύρος Καρυπίδης μαζί με την SV7DMM Μαίρη Δαληκριάδου πραγματοποίησαν προχθές τις πρώτες δοκιμές στην θέση βέλος στην Ξάνθη, στα ορεινά του δήμου Τοπείρου σχετικά με τον παγκόσμιο διαγωνισμό επικοινωνιών Aegean VHF contest 2010. Πολυμελής ομάδα της ΤΗΛΕΘΡΑ θα βρεθεί και φέτος στο σημείο και θα συμμετέχει στον διαγωνισμό με ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό, ασυρμάτους, κεραίες, γεννήτριες κλπ. Ο διαγωνισμός είναι δύο μέρες και θα διεξαχθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου (3 και 4 Ιουλίου 2010). Οι δοκιμές είχαν σχέση με την κάλυψη του δικτύου από πλευράς σήματος 3G.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Aegean VHF contest 2010

Θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 3-4 Ιουλίου 2010.Συχνότητες λειτουργίας:

* 50-52 MHz σε διαμόρφωση SSB, CW, DIGI
* 144-146 MHz, 430-440 MHz σε διαμόρφωση SSB, CW, DIGI, FM

Και φυσικά λειτουργούμε στα κομμάτια από αυτές τις μπάντες που προβλέπει το bandplan.
Σεβαστείτε το bandplan, για να μην δημιουργούνται προβλήματα παρεμβολών, σε συχνότητες που προορίζονται για άλλες χρήσεις!
Οργανωθείτε, φτιάξτε τις κεραίες σας, ετοιμάστε καλώδια, ιστούς, laptop, μπαταρίες, και βουρ για το βουνό! Όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα!
Αλλά και από το σπίτι του να είναι κάποιος, το ίδιο καλά θα περάσει.
ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

.Σεμινάρια Εκπαίδευσης Ασύρματων ΕπικοινωνιώνΟ Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ξάνθης ΤΗΛ.Ε.ΘΡΑ ξεκινά σεμινάρια εκπαίδευσης για όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην ασφαλή εγκατάσταση και ασφαλή χρήση Ραδιοτηλεπικοινωνιακού υλικού με προτεραιότητα στην προστασία του κοινού, λαμβάνοντας γνώσεις γύρω από τον Ηλεκτρισμό, τον Ηλεκτρομαγνητισμό, την Ραδιοθεωρία σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Τα μαθήματα απευθύνονται στα μέλη του συλλόγου που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους η να λύσουν απορίες τους που αφορούν τις ασύρματες επικοινωνίες καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη 1ης και 2ης κατηγορίας συμμετέχοντας στις εξετάσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.