My last 10 QSO

www.hrdlog.net

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Πρώτο κύπελο της Ελληνικής λέσχης Τηλεγραφίας

Σκοπός διαγωνισμού: Η διενέργεια επαφών σε CW με τα μέλη του Greek Telegraphy Club (G.T.C.) και η
προώθηση του CW mode στην ραδιοερασιτεχνική κοινότητα
Περίοδος διεξαγωγής: Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011 - 12:00 UTC έως Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011 - 12:00 UTC
Διαμόρφωση: Αποκλειστικά CW (A1A)
Συχνότητες λειτουργίας: 80m (3.520Mhz – 3.530Mhz)
40m (7.020Mhz – 7.030Mhz)
20m (14.030Mhz – 14.060Mhz)
15m (21.030Mhz – 21.060Mhz)
10m (28.030Mhz – 28.060Mhz)
Τα εύρη συχνοτήτων είναι τα προτεινόμενα από το G.T.C.
αλλά επαφές μπορούν να γίνουν οπουδήποτε επιτρέπει το
επίσημο band plan σε CW
Κατηγορίες συμμετοχής: A. SOAB (Ένας χειριστής , όλες οι μπάντες , ανεξαρτήτως ισχύος εξόδου
στην κεραία)
B. SOAB/QRP (Ένας χειριστής , όλες οι μπάντες , ισχύς
εξόδου στην κεραία έως και 5W PEP). Οι σταθμοί που θα λάβουν μέρος σε αυτή
την κατηγορία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν /QRP μετά το διακριτικό τους.
RST: Μέλη του G.T.C. : RST + GTC + 3-ψήφιος αριθμός μέλους (π.χ. για τον αρ.
μέλους 28 το report πρέπει να σταλεί ως 599 GTC 028)
Μη-μέλη του G.T.C. : RST + Serial No. αρχίζοντας από το 001
Σταθμοί: Μπορούν να γίνουν επαφές με οποιονδήποτε σταθμό, αλλά μόνο μία ανά μπάντα. Οι
συμμετέχοντες σταθμοί-μέλη του G.T.C. οφείλουν να συμμετέχουν με τα ατομικά διακριτικά
κλήσεώς τους και όχι υπό κάποιο ειδικό διακριτικό κλήσης.
QSO Points: Επαφές με σταθμούς-μέλη του G.T.C. : 10 βαθμοί
Επαφές με σταθμούς-μη μέλη του G.T.C. : 1 βαθμός
Multipliers: Κάθε επαφή με σταθμό-μέλος του G.T.C. ανά μπάντα ισοδυναμεί με
ένα (1) Multiplier. Εάν π.χ. δουλέψετε τον ίδιο σταθμό-μέλος του G.T.C. σε 3
διαφορετικές μπάντες, μετράει για 3 multipliers.
Total Score: Το συνολικό score προκύπτει από το άθροισμα των QSO Points (όπως περιγράφονται
παραπάνω) x το σύνολο των multipliers.
Υποβολή logs: Τα ηλεκτρονικά logs της συμμετοχής σας πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως και τις 30 Οκτωβρίου 2011 μέσω e-mail στον European Communications Manager του G.T.C. , Ευστάθιο Μαλιάκη SV5DKL στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sv5dkl@rho.forthnet.gr
Στο του e-mail θα πρέπει απαραίτητα να αναγράψετε το διακριτικό κλήσης του
συμμετέχοντος σταθμού καθώς και την κατηγορία συμμετοχής (Α ή Β).
Δεκτά θα γίνουν μόνο τα ημερολόγια που έχουν αποσταλεί μέχρι και την παραπάνω
ημερομηνία και που είναι πλήρως συμπληρωμένα (δηλ. περιέχουν κατ’ελάχιστο για κάθε
QSO τα εξής στοιχεία: Date, UTC, Callsign, Band, Mode, RST sent, Serial No. sent, RST received,
Serial No. received).
Λόγω του ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ειδικό software για την υποστήριξη του G.T.C. CW
Cup, θα γίνουν δεκτά ηλεκτρονικά ημερολόγια σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι μορφές:
ADIF, Cabrillo , .csv , .xls , .txt , .dat (dBase) , .wl (Writelog for Windows).
Επιπλέον, δεκτά θα γίνουν και χειρόγραφα ημερολόγια με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τις 30
Οκτωβρίου 2011, τα οποία, επίσης, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν για κάθε QSO όλα τα
προαναφερθέντα στοιχεία. Τα χειρόγραφα ημερολόγια πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση
Ευστάθιος Μαλιάκης, SV5DKL, Γ. Γεωργιάδη 2, Τ.Κ. 85100, Ανάληψη, Ρόδος, Ελλάς.
Όλα τα υποβληθέντα ημερολόγια πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία του συμμετέχοντος
σταθμού (Callsign, Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση αλληλογραφίας) καθώς και την κάτωθι
φράση:
΄΄Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συμμετοχή μου στο 1st G.T.C. CW Cup διέπεται από τους
κανονισμούς που όρισε η επιτροπή του G.T.C. CW Cup και από τα δικαιώματα και
περιορισμούς που ισχύουν για την ραδιοερασιτεχνική άδεια του σταθμού μου. Θα
αποδεχθώ ανεπιφύλακτα τα αποτελέσματα της επιτροπής αποτελεσμάτων του 1st
G.T.C. CW Cup΄΄
Αποτελέσματα: Τα επίσημα αποτελέσματα του 1st G.T.C. CW Cup θα ανακοινωθούν στο Greek HamFest 2012, πιθανότατα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου 2012.
Τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις της επιτροπής αποτελεσμάτων του G.T.C. CW Cup είναι
οριστικά και τυχόν ενστάσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
Βραβεία: Στον νικητή της κατηγορίας Α. SOAB (ανεξαρτήτως εάν είναι μέλος του G.T.C. ή όχι) θα
απονεμηθεί ένα κύπελλο ύψους 30 εκ. με αναμνηστική πλακέτα.
Στον νικητή της κατηγορίας Β. SOAB/QRP (ανεξαρτήτως εάν είναι μέλος του G.T.C. ή όχι) θα
απονεμηθεί ένα κύπελλο ύψους 18 εκ. με αναμνηστική πλακέτα.
Σε όλους τους σταθμούς που θα υποβάλλουν ημερολόγια θα απονεμηθεί αναμνηστικό
lapel pin (σήμα πέτου) για την συμμετοχή τους στο 1st G.T.C. CW Cup.
Πολλά 73 & 55
Στάθης Μαλιάκης, SV5DKL , GTC #028
European Communications Manager - Greek Telegraphy Club

1ο GTC CW Cup Καλημέρα σε όλους σας.
Η Επιτροπή του GTC CW Cup σας υπενθυμίζει ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο (24/09/2011 12:00z – 25/09/2011 12:00z)
Διοργανώνεται το 1ο GTC CW Cup. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε στον αέρα.
Παρόλο που το GTC CW Cup δεν υποστηρίζεται ακόμη επίσημα από κάποιο από τα δημοφιλή προγράμματα contest
Ο καλός μας φίλος Les Elliott, G4OGB δημιούργησε και μας στέλνει δύο User Defined Contest files για το πρόγραμμα
Ν1ΜΜ Logger, για την υποστήριξη του GTC CW Cup, τα οποία θα βρείτε συνημμένα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
Παρ’ολ’αυτά, η βαθμολόγηση όλων των υποβληθέντων ημερολογίων θα γίνει χειροκίνητα από την επιτροπή του GTC CW Cup,
Τουλάχιστον για τη φετινή διοργάνωση.
Τα μέλη του GTC πρέπει να χρησιμοποιήσουν το αρχείο GTCCUPMEM.udc και να το αποθηκεύσουν στη θέση ‘.......N1MM Logger\User Defined Contests’,
Ώστε να είναι διαθέσιμο στο μενού contest του N1MM. Τα μη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχα το αρχείο GTCCUP.udc
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Les, όταν ο δείκτης βρίσκεται στο πεδίο ‘GTC+Nr’, το κενό (space) είναι αποδεκτός χαρακτήρας,
Ενώ για να μετακινηθούμε στο επόμενο πεδίο (RcvNr) πατάμε το Tab.
Αρχεία Cabrillo που θα εξαχθούν με αυτό τον τρόπο από το N1MM θα γίνουν αποδεκτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς του
1st GTC CW Cup.
Ελπίζουμε να σας ακούσουμε στον αέρα!
Πολλά 73 & 55
Στάθης Μαλιάκης, SV5DKL, G.T.C. #028
E.C..M. – Greek Telegraphy Club

Δεν υπάρχουν σχόλια: