My last 10 QSO

www.hrdlog.net

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Το 3 ο G.T.C. CW Cup το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

Αγαπητοί φίλοι Contester αλλά και μέλη της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας, μας δίνει ιδιαίτερα μεγάλη χαρά να σας προσκαλέσουμε στη διοργάνωση του 3 ου G.T.C. CW Cup που θα διεξαχθεί το Σάββατο 05 Οκτωβρίου 2013- 12:00 UTC μέχρι και τη Κυριακή 06 Οκτωβρίου 2013- 12:00 UTC. Είναι το πρώτο διεθνές γεγονός που διοργανώνεται από το G.T.C. και ο σχεδιασμός του έγινε με γνώμονα τα ιδανικά και το σκοπό που εξυπηρετεί η Ελληνική Λέσχη Τηλεγραφίας. (http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=84&LANG=GR), τα οποία θεσμοθετήθηκαν αρχικά από τον αγαπητό φίλο Γιώργο, SV1NA (SK). Παρακάτω θα βρείτε το κείμενο με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 3 ο G.T.C. CW Cup. Θα παρατηρήσετε ορισμένες αλλαγές στους κανονισμούς σε σχέση με πέρυσι, οι οποίες θεωρήθηκαν απαραίτητες από την Επιτροπή Διοργάνωσης του GTC CW Cup, για την αρτιότερη και ομαλότερη διεξαγωγή του. Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας και στην υποστήριξη του πρώτου ελληνικού HF Contest event αμιγώς σε CW mode.
Πολλά 73 & 55
Στάθης Μαλιάκης, SV5DKL , G.T.C. #028
European Communications Manager- Greek Telegraphy Club
GTC CW Cup Contest Manager

Οι Κανονισμοί για το 2013
Ρόδος, 9 Σεπτεμβρίου 2013
3rd Greek Telegraphy Club (G.T.C.) CW Cup
Σκοπός διαγωνισμού: Η διενέργεια επαφών σε CW με τα μέλη του Greek Telegraphy Club (G.T.C.) και η προώθηση του CW mode στην ραδιοερασιτεχνική κοινότητα Περίοδος διεξαγωγής: Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013 - 12:00 UTC έως Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013 - 12:00 UTC
Διαμόρφωση: Αποκλειστικά CW (A1A)
Συχνότητες λειτουργίας:
80m (3.520Mhz – 3.530Mhz)
40m (7.020Mhz – 7.030Mhz)
20m (14.030Mhz – 14.060Mhz)
15m (21.030Mhz – 21.060Mhz)
10m (28.030Mhz – 28.060Mhz)
Τα εύρη συχνοτήτων είναι τα προτεινόμενα από το G.T.C. αλλά επαφές μπορούν να γίνουν οπουδήποτε επιτρέπει το επίσημο band plan σε CW.
Κατηγορίες συμμετοχής:
A. SOAB (Ένας χειριστής , όλες οι μπάντες , ανεξαρτήτως ισχύος εξόδου στην κεραία)
B. SOAB/QRP (Ένας χειριστής , όλες οι μπάντες , ισχύς εξόδου στην κεραία έως και 5W PEP). Οι σταθμοί που θα λάβουν μέρος σε αυτή την κατηγορία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν /QRP ή /p μετά το διακριτικό τους, αλλιώς αυτοδίκαια θα μετατίθεται η συμμετοχή τους στην κατηγορία Α.
RST:
Μέλη του G.T.C. : RST + GTC + 3-ψήφιος αριθμός μέλους (π.χ. για επαφή που πραγματοποιεί ο σταθμός με αρ. μέλους 28 το report πρέπει να σταλεί ως 599 GTC 028)
Μη-μέλη του G.T.C. : RST + NM (Non-Member)
Σταθμοί:
Μπορούν να γίνουν επαφές με οποιονδήποτε σταθμό, αλλά μόνο μία ανά μπάντα. Οι  συμμετέχοντες σταθμοί-μέλη του G.T.C. οφείλουν να συμμετέχουν με τα ατομικά διακριτικά κλήσεώς τους και όχι υπό κάποιο ειδικό διακριτικό κλήσης. Ειδική συμμετοχή θα έχει ο σταθμός της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας με διακριτικό κλήσης SZ1SV και αριθμό μέλους GTC 1000.
Από φέτος, ο σταθμός SZ1SV θα ενεργοποιείται κυκλικά από διάφορα μέρη της Ελληνικής Επικράτειας. Κατά την περίοδο λειτουργίας από την Αττική, ο σταθμός θα δηλώνεται ως SZ1SV.
Κατά την περίοδο λειτουργίας από την Περιφέρεια, ο σταθμός θα δηλώνεται ως SZ1SV/SVx, όπου x = ο αριθμός της αντίστοιχης περιοχής ενεργοποίησης.
QSO Points:
Επαφές με το σταθμό SZ1SV ή SZ1SV/SVx : 100 βαθμοί
Επαφές με σταθμούς-μέλη του G.T.C. : 10 βαθμοί
Επαφές με σταθμούς-μη μέλη του G.T.C. : 5 βαθμoí
Multipliers: Κάθε επαφή με σταθμό-μέλος του G.T.C. ανά μπάντα ισοδυναμεί με ένα (1) Multiplier. Εάν π.χ. δουλέψετε τον ίδιο σταθμό-μέλος του G.T.C. σε 3  διαφορετικές μπάντες, μετράει για 3 multipliers.
Total Score: Το συνολικό score προκύπτει από το άθροισμα των QSO Points (όπως περιγράφονται παραπάνω) x το σύνολο των multipliers.
Υποβολή logs: Τα ηλεκτρονικά logs της συμμετοχής σας πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως και τις 30  Οκτωβρίου 2013 μέσω e-mail στον European Communications Manager του G.T.C. , Ευστάθιο
 Μαλιάκη, SV5DKL στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sv5dkl@rho.forthnet.gr
Στο <Subject:> του e-mail θα πρέπει απαραίτητα να αναγράψετε το διακριτικό κλήσης του συμμετέχοντος σταθμού καθώς και την κατηγορία συμμετοχής (Α ή Β).
Δεκτά θα γίνουν μόνο τα ημερολόγια που έχουν αποσταλεί μέχρι και την παραπάνω  ημερομηνία και που είναι πλήρως συμπληρωμένα (δηλ. περιέχουν κατ’ελάχιστο για κάθε QSO τα εξής στοιχεία: Date, UTC, Callsign, Band, Mode, RST sent, Member No. sent, RST  received, Member No. received).
Επαφές για τις οποίες δεν προκύπτει διασταύρωση (cross-checking) στοιχείων επαφής από τα υποβληθέντα ημερολόγια των δύο ανταποκριτών, θα θεωρούνται άκυρες. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν έγκαιρα τα ημερολόγιά τους ακόμα και αν έχουν πραγματοποιήσει μικρό αριθμό επαφών.
Προτείνεται η χρήση του software DXLog.net του 9A5K, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στον Η/Υ σας δωρεάν, από την αντίστοιχη σελίδα του web site του G.T.C.: (http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=516&LANG=GR), όπου θα βρείτε και οδηγίες για την εγκατάσταση και την κατάλληλη παραμετροποίησή του.
Επίσης, θα γίνουν δεκτά ηλεκτρονικά ημερολόγια σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι μορφές:
ADIF, Cabrillo , .csv , .xls , .txt , .dat (dBase) , .wl (Writelog for Windows).
Από φέτος δεν θα γίνονται δεκτά τα χειρόγραφα ημερολόγια.
Όλα τα υποβληθέντα ημερολόγια πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία του συμμετέχοντος σταθμού (Callsign, Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση αλληλογραφίας) καθώς και την κάτωθι φράση:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συμμετοχή μου στο 3rd G.T.C. CW Cup διέπεται από τους κανονισμούς που όρισε η επιτροπή του G.T.C. CW Cup και από τα δικαιώματα και περιορισμούς που ισχύουν για την ραδιοερασιτεχνική άδεια του σταθμού μου και ότι θα αποδεχθώ ανεπιφύλακτα τα αποτελέσματα της επιτροπής αποτελεσμάτων του 3rd G.T.C. CW Cup»
 Ανεξάρτητα από το score που θα δηλώσει ο κάθε σταθμός ότι πέτυχε, η Επιτροπή Διοργάνωσης του GTC CW Cup θα επαναϋπολογίσει τα scores όλων των υποβληθέντων ημερολογίων, μετά την αφαίρεση τυχόν μη διασταυρωμένων επαφών. Όλα τα υποβληθέντα ημερολόγια θα αναρτηθούν με ελεύθερη πρόσβαση στο επίσημο site της Ελληνικής Λέσχης Τηλεγραφίας: http://www.raag.org/category.asp?ITMID=10&LANG=GR εντός του 1 ου δεκαπενθημέρου Νοεμβρίου 2013.
Αποτελέσματα:  Τα επίσημα αποτελέσματα του 3rd G.T.C. CW Cup θα ανακοινωθούν στο Greek HamFest 2014, πιθανότατα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου 2014.
Τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις της επιτροπής αποτελεσμάτων του G.T.C. CW Cup είναι οριστικά και τυχόν ενστάσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
Βραβεία:
Στον νικητή της κατηγορίας Α. SOAB (ανεξαρτήτως εάν είναι μέλος του G.T.C. ή όχι) θα απονεμηθεί ένα κύπελλο ύψους 35 εκ. με αναμνηστική πλακέτα.
Στον νικητή της κατηγορίας Β. SOAB/QRP (ανεξαρτήτως εάν είναι μέλος του G.T.C. ή όχι) θα απονεμηθεί ένα κύπελλο ύψους 25 εκ. με αναμνηστική πλακέτα.
Στις 3 πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί έντυπο έγχρωμο βραβείο. Σε όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-mail Αναμνηστικό
Πιστοποιητικό Συμμετοχής με την κατάταξή τους στη Γενική Βαθμολογία.


Rhodes, 9 September 2013
3rd Greek Telegraphy Club (G.T.C.) CW Cup
Aim of the contest: To work members of the Greek Telegraphy Club (G.T.C.) in CW mode and to promote CW mode to the Radio Amateur community
Contest Period:
Saturday, 5 October 2013 - 12:00UTC until Sunday, 6 October 2013 - 12:00UTC
Modulation:
Exclusively CW (A1A)
Operating frequencies:
80m (3.520Mhz – 3.530Mhz)
40m (7.020Mhz – 7.030Mhz)
20m (14.030Mhz – 14.060Mhz)
15m (21.030Mhz – 21.060Mhz)
10m (28.030Mhz – 28.060Mhz)
The above working bandwidths are recommended by the G.T.C. , but all CW QSOs in accordance with the official band plans will be considered valid
Categories:
A. SOAB (Single Operator, All Bands, regardless of power output to the antenna input)
B. SOAB/QRP (Single Operator, All Bands, power output to the antenna input limited to 5W PEP). Stations participating in this category are obliged to send /QRP or /p after their callsign (e.g. SV5DKL/QRP or SV5DKL/p). In different case, their logs will be automatically transferred to category A.
RST:
G.T.C. Members: RST + GTC + 3-digit member number (e.g. for QSO of G.T.C. member nr. 28 the sent  report should be 599 GTC 028)
Non-members  : RST + ΝΜ (Non-Member)
Who to work: Everyone may work everyone, but just once per each band. Participating members of the G.T.C. should take part under their own callsign and not under any special callsign. A G.T.C. special club station will be on-air during the event, under the callsign SZ1SV and member number G.T.C. 1000.
From this year, SZ1SV will be activated circularly from several regions of Greek territory.
During the operation from Attica region, the station will sign SZ1SV. During the operations from any other Greek region, the station will sign SZ1SV/SVx , where x = the number of the respective Greek region.
QSO Points: QSOs with SZ1SV or SZ1SV/SVx  : 100 points
QSOs with G.T.C. members  : 10 points
QSOs with non-G.T.C. members  : 5 points
Multipliers: Each QSO with a G.T.C. member per band counts for one (1) multiplier. For instance, if you work the same G.T.C. member in three (3) different bands, then this counts for three (3) multipliers
Total Score: The total score is calculated by the sum of QSO points (as described above) multiplied by the multiplier total
Log submission: Electronic logs of your participation should be e-mailed at latest by 30 October 2013 to the European Communications Manager of G.T.C. , Stathis Maliakis - SV5DKL to the following e-mail address: sv5dkl@rho.forthnet.gr
At the <Subject:> field of your e-mail you must write the callsign used as well as the category of participation (Α ή Β). For instance, SV5DKL - Category A
Valid logs will be considered those that will have been received up to the above mentioned date and that will be fully completed (the logs should contain at least the following data for each QSO: Date, UTC, Callsign, Band, Mode, RST sent, Member No. sent, RST received,
Member No. received).
QSOs that will not be verified during the cross-checking process from the submitted logs of the two correspondents, will not be considered valid. For that reason, all participants are encouraged to submit their participation logs in time, even if they have made a small number of QSOs.
 You are encouraged to use DXLog.net software by 9A5K, which you may download freely, from the respective page of G.T.C. web site:
(http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=516&LANG=EN) , where you will also find installation and configuration instructions.
Also, logs of the following formats will be accepted:
ADIF, Cabrillo , .csv , .xls , .txt , .dat (dBase) , .wl (Writelog for Windows).
As of this year, hand-written logs are not going to be accepted.
All submitted logs must clearly mention the details of the participating station (Callsign, Name/Surname of the station's licensee and postal address) as well as the following sentence:
΄΄I hereby state responsibly that my participation to the 3rd G.T.C. CW Cup is fully complied with the rules and conditions set by the G.T.C. CW Cup committee and with the permissions and restrictions defined for my station's radio amateur license. Furthermore, I will wholeheartedly accept the results and decisions of the 3rd G.T.C. CW Cup Committee"
 Regardless of the scores stated in the submitted logs, the GTC CW Cup Contest Committee will recalculate the scores of every submitted log, after removal of QSOs that will not be  verified during the cross-checking process. All submitted logs will be freely available at G.T.C.'s official web site:
http://www.raag.org/category.asp?ITMID=10&LANG=EN  during the first fortnight of November 2013
Results:
The official results of the 3rd G.T.C. CW Cup will be published during the Greek Hamfest 2014 which will be possibly held in the first weekend of June 2014
The results and decisions of the G.T.C. CW Cup Committee are final and no objections will be considered
Awards:
Top scorer of category Α. SOAB (regardless if he is a G.T.C. member or not) will be awarded with a 35 cm. high cup with a commemorative plaque
Top scorer of category Β. SOAB/QRP (regardless if he is a G.T.C. member or not) will be awarded with a 25 cm. high cup with a commemorative plaque
The 1st, 2nd and 3rd place of each category will be awarded a full-color, paper award.
All other participants will be sent via e-mail a commemorative Certificate of Merit with their place in the General Ranking.CU on air de SV7BVM!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: